Sâd Suresinin Tefsiri

Sâd Suresinin Tefsiri

Dr. Adem Ergül Bey, Sad suresinin tefsirini yapıyor.

Sâd sûresi, Kur’ân-ı Kerîm’in otuz sekizinci sûresidir. Adını ilk kelimesi olan sâd harfinden alır. Hz. Dâvûd’dan bahsettiği için Dâvûd sûresi diye de anılmıştır.

SAD SURESİNİN TEFSİRİ (DİNLE)

Sâd Sûresi 1. Kısım Tefsiri (01-16. Ayetler)