Allah’ın Gaybı Bilmesi ile İlgili Ayetler

Allah’ın Gaybı Bilmesi ile İlgili Ayetler

Allah’ın gaybı bilmesi ile ilgili ayetler hangileridir?

İnsanlar dünyaya imtihan için gelmişlerdir. Eğer gaybı bilselerdi, imtihanın ehemmiyeti kalmazdı. Hiç kimsenin kulluk imtihanından yana emin olmaması için Allah Teâlâ gaybı yaratıklarından gizlemiştir.

ALLAH’IN GAYBI BİLMESİ İLE İLGİLİ AYETLER

Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur:

O münafıklar bilmiyorlar mı ki Allah elbette kendilerinin gizlice ve fısıldaşarak konuştuklarının hepsinden haberdârdır. Ayrıca O, bütün gizlilikleri eksiksiz bilmektedir. (Tevbe suresi, 78. ayet)

***

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin bütün gizliliklerini bilir. Allah, sizin bütün yaptıklarınızı da görmektedir. (Hucurât suresi, 18. ayet)

***

Gaybı bilen yalnız Allah’tır. O, hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez. (Cin suresi, 26. ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

GAYBA İMAN NE DEMEKTİR?