Amel Defteri ile İlgili Ayetler

Amel Defteri ile İlgili Ayetler

Amel defteri ne demektir? Amel defteri hakkında ayetler.

Amel defteri, “insanların dünyada benimsediği inanç ve işlediği fiillerin kaydedildiği belge” demektir.

AMEL DEFTERİ NE DEMEK?

Kur’an’da kitâb ve suhuf adlarıyla geçen amel defterine kitâbü’l-a‘mâl, sahîfetü’l-a‘mâl de denir. Kur’ân-ı Kerîm’in belirttiğine göre insanın dünyada benimsediği inanç ve işlediği bütün fiiller tesbit edilmiş olup kıyamet gününde bir kitap halinde kendisine sunulacak; okuma bilen ve bilmeyen herkesten kendi kitabını okuması istenecektir. (bk. el-İsrâ 17/13-14)

AMEL DEFTERİ HAKKINDA AYETLER

Amel defterleri açıldığı zaman, (Tekvir / 10. Ayet)

***

O, kâfirlerin amellerinin yazıldığı, rakamlanıp mühürlendiği bir defterdir. (Mutaffifin / 9. Ayet)

***

Kimin amel defteri sağ tarafından verilirse, (İnşikak / 7. Ayet)

***

Kimin de amel defteri arka tarafından verilirse, (İnşikak / 10. Ayet)

***

Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. (Hakka / 19, 20.)

***

Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. «Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!» Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. (Kehf / 49)

***

Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. (İsra / 13, 14.)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

“”ÖLÜYÜ KABRE KADAR 3 ŞEY TAKİP EDER” HADİSİ