Reçete Kuran’ı Kerim’dir

Reçete Kuran'ı Kerim'dir

Müslümanlar için en hayırlı reçete Kuran’ı Kerim’dir? Peki Kuran hayatımıza nasıl bir reçete olabilir? Nasıl uygulamalı ve yaşamalıyız?

Cenâb-ı Hak; insanoğlunun, insanlık şeref ve haysiyetine yakışır biçimde yaşamasının reçetesini, Hazret-i Peygamberʼin de yüce ahlâkını oluşturan Kur’ân-ı Kerîmʼde beyân etmiştir. Nitekim;

–İnsanoğlunu kasıp kavuran nefsânî ve şehevî ihtirasların devâsı Kur’ân’dadır.

–İnsanı hayvanlardan daha aşağı düşüren iffetsizliğin tedbiri Kur’ânʼdadır.

–Adâlet hislerinin zulme dönüşmesine mânî olan hassas denge Kur’ân’dadır.

Velhâsıl, en alt kademeden en üst kademeye kadar bütün insanlığın her zaman ve mekândaki ihtiyaçlarına en tatminkâr cevaplar, yine Kurʼân’dadır.

Kur’ân’dan İstifade, Kalbî Derinlik Ölçüsünde

Kur’ân-ı Kerîm, kalbin seviyesi nisbetinde derinliğine dalınabilen uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri, ancak sığ sularda kulaç atabilirken, mâhir bir dalgıç, denizin en derin yerlerine dalar; kıyıdakilerin göremediği, acâyip, garâib ve değişik manzaralarla bambaşka âlemler seyrederse, takvâ yolunda kalben merhaleler kat eden kimseler de Kur’ân’da pek çok hikmet tecellîleriyle karşılaşır, ondan gerçek mânâda feyz alır ve rûhî derinlik kazanırlar.

Nasıl ki derin bir kuyuya bakan insanın başı dönerse, Kurʼânʼın hakîkatinde derinleşen bir kalbin duyuşları da sonsuza açılır, kulu hayret vâdilerinin yolcusu kılar, mârifetullahʼtan hisseler almaya sevk eder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KUR’AN OKUMAK İMANI ARTTIRIR