İftira ile İlgili Ayetler

İftira ile İlgili Ayetler

İftira nedir veyahut ne demektir? İftira (bühtan) ile ilgili ayetler hangileridir?

İftira “bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan” demektir.

Hukuk ve ahlâkta daha çok ifk ve bühtân şeklinde geçen iftira hakkında pek çok ayet-i kerime vardır.

İFTİRA HAKKINDA AYETLER

Kim de bir hata yapar veya günah işler de sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. (Nisâ / 112. Ayet)

***

İffetli kadınlara zinâ suçu isnat edip de sonra dört şâhit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Böylelerinin şâhitliğini ebediyen kabul etmeyin. Çünkü onlar fâsıkların tâ kendileridir. (Nûr / 4. Ayet)

***

Ancak bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenlere gelince, bunlar fâsıklıktan kurtulurlar. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. (Nûr / 5. Ayet)

***

Allah size âyetlerini böyle açıklıyor. Allah her şeyi hakkiyle bilendir; her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. (Nûr / 18. Ayet)

***

İman edenler arasında hayâsızlığın ve çirkin işlerin yayılmasını isteyenlere dünya ve âhirette can yakıcı bir azap vardır. İşin iç yüzünü Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nûr / 19. Ayet)

***

Eğer üzerinizde Allah’ın lutfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah kullarına çok şefkatli, çok merhametli biri olmasaydı, hâliniz nice olurdu? (Nûr / 20. Ayet)

***

Kötülüğü aklından geçirmeyen iffetli mü’min kadınlara zinâ isnâdında bulunanlar, dünya ve âhirette lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. (Nûr / 23. Ayet)

***

Kıyâmet günü kendi dilleri, elleri ve ayakları bütün yaptıklarını itiraf edip onlar aleyhinde şâhitlik yapacaktır. (Nûr / 24. Ayet)

***

O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı eksiksiz verecek; onlar da Allah’ın hakkı, adâleti tam sağlayan ve kendisinden hiçbir şeyin gizlenemeyeceği mutlak Hak olduğunu bileceklerdir. (Nûr / 25. Ayet)

***

Ey iman edenler! Size, ‘hiçbir endişe, iç burkulması duymadan dinin emir ve yasaklarını açıktan açığa çiğneyebilen ve yalana aldırmayan’ bir kimse önemli bir haber getirecek olursa bunun doğru olup olmadığını iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa karşı haksız bir saldırıda bulunur, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz! (Hucurât / 6. Ayet)

***

Uyma sen sürekli yemin edip durana, aşağılık kimseye, (Kalem / 10. Ayet)

***

Dâimâ kusur arayıp iğneleyen, insanların şerefiyle oynayan, durmadan laf getirip götürene, (Kalem / 11. Ayet)

***

İyiliğin sürekli önünü kesen, davranışlarında hiç ölçü tanımayan, alabildiğine günaha dadanmış olana, (Kalem / 12. Ayet)

***

Kaba ve katı kalpli olup, üstelik soysuzlukla damgalanmış kimseye. (Kalem / 13. Ayet)

***

Malları ve oğulları var diye sakın onlara boyun eğme! (Kalem / 14. Ayet)

***

Ona âyetlerimiz okunduğunda: “Bunlar, öncekilerin masal­ları!” der, geçer. (Kalem / 15. Ayet)

***

Merak etme! Yakında burnunun üzerine cehennemlik damga­sını vuracağız! (Kalem / 16. Ayet)

***

İnsanları arkadan çekiştirmeyi, yüzlerine karşı da el, kaş, göz işaretleriyle alay etmeyi âdet hâline getiren her bir kişinin vay hâline! (Hümeze / 1. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

HİDAYETE VESİLEN OLAN İFTİRA