“Biriniz Diğerinizi Arkasından Çekiştirmesin” Ayeti

"Biriniz Diğerinizi Arkasından Çekiştirmesin" Ayeti

Gıybet nedir? Hucurat suresinin 12. ayetinde verilen mesajlar nelerdir? “Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da gıybet ile ilgili şöyle buyrulur:

“Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirsiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurât sûresi, 12)

HUCURAT SURESİNİN 12. AYETİNDE VERİLEN MESAJLAR

Öncelikle ve özellikle Müslüman bir toplum meydana getirip onun fertleri arasındaki ilişkileri sağlıklı bir şekilde düzenlemeyi hedefleyen dinimiz, mü’minler arası ilişkilere son derece  büyük önem verir. İster hukukî ister ahlâkî alanda olsun getirdiği bütün kısıtlama ve yasaklar Müslüman fertlerin ve dolayısıyla İslâm toplumunun huzur ve saadetini sağlamaya yöneliktir.

Kurulmak istenen bu huzur ve güven ortamını bekleyen tehlikelerden biri, toplumu oluşturan fertlerin birbirlerini çekiştirip gıybet etmeleridir. Zira gıybet, kişiler arasındaki güveni ortadan kaldırır. Birbirine güvenmeyen fertlerin meydana getirdiği toplumda da asla huzur ve saadet olmaz. Hucurât sûresinin mü’minler arası ilişkileri düzenleyen âyetlerinden biri olan ve “Ey iman edenler!” diye doğrudan Müslümanlara hitâbeden bu âyette gıybet, “ölmüş olan  kardeşinin etini yemek” diye takdim edilmiştir.

Nasıl ki ölmüş bir insan kendisini savunamaz ise orada olmayan bir kişi de hakkında söylenenleri bilemeyeceği için o anda kendisini savunamaz. Bu sebeple de birini arkasından çekiştirmek, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek gibi çok çirkin bir davranış ve bir tür canavarlıktır. İşte bu benzetme, hem dinî olarak hem de aklî olarak gıybetin ne kadar çirkin bir huy olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yakışıksız durumdan mü’minlerin tiksineceği vurgulandıktan sonra, bu sahada çok dikkatli davranılması istenmektedir. Allah Teâlâ’nın tövbeleri çok kabul edici ve çok esirgeyici olduğu hatırlatılmak suretiyle de işlenecek hatalardan temizlenme yolu gösterilmektedir.

Müellif İmam Nevevî’nin yasaklar bölümüne ahlâkî bir yasak olan gıybet ile başlaması, dinimizdeki nehiylerin, aslında, güzel ahlâkı hâkim kılma hedefine yönelik olduğunu  hatırlatmaktadır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

GIYBET NEDİR, BİLİR MİSİNİZ?