“Hayır Olarak Ne Yaparsanız Allah Onu Bilir” Ayeti

“Hayır Olarak Ne Yaparsanız Allah Onu Bilir” Ayeti

“Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir” ayetini nasıl anlamalıyız?

Kur’an hayır yapanlara şöyle seslenir:

“Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir.” (Bakara sûresi, 273)

Mücâhede kavramı içinde yer alacak her çeşit kulluk girişimleri ilm-i ilâhî dâhilinde olunca, zâyî’ olma, karşılık görmeme ihtimalleri ortadan kalkmaktadır. Bu durum mücâhedeyi güçlendirmektedir. Binaenaleyh mücâhede konusunda gösterilecek ihmal ve tenbelliğin haklı herhangi bir gerekçesi kalmamaktadır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KİM BİR İYİLİK YAPMAK İSTEYİP DE YAPMAZSA ALLAH ONA SEVAP YAZAR