“Ey Rabbim! İlmimi Artır” Ayeti

"Ey Rabbim! İlmimi Artır" Ayeti

“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır” ayetinde verilmek istenen mesaj nedir?

Kur’an’da şöyle buyrulur:

“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.” (Tâhâ sûresi, 114)

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz’e ilmin dışında herhangi bir şeyi kendisine artırması için dua etmesini emretmemiştir. Çünkü ilim bitip tükenmeyen bir hazinedir. Sadece sahibine değil başka insanlara ve hatta bütün canlılara da fayda verir. Hak ile bâtılı ayırmanın en önemli vasıtası ilimdir. İlmin artması insana bir yük değil, tam aksine onu yücelten bir fazilettir. İnsanın ilmi ve bilgisi arttıkça tevâzuu da artar; kişi birtakım kuruntulardan kurtulur; gerçeği anlar ve iyi bir insan olmaya elinden geldiğince özen gösterir. İlmin zıddı olan cehâlet, bilgisizlik ise şiddetle kınanır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

HANGİ İLİM DAHA FAZİLETLİDİR?