Fussilet Suresinin Fazileti

Fussilet Suresinin Fazileti

Fussilet nedir veyahut ne demektir? Fussilet suresinin fazileti nedir?

Fussılet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini 3. ayette geçen ve “bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, iyice detaylandırmak” mânalarına gelen فُصِّلَتْ (fussilet) kelimesinden alır. Burada kelime Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin iyice açıklandığını beyân etmek üzere kullanılır. Sûrenin ayrıca اَلسَّجْدَةُ “Secde”, “Hâ. Mîm” ve اَلْمَصَاب۪يحُ “Mesâbih” gibi isimleri de vardır. Resmî tertîbe göre 41, iniş sırasına göre ise 61. suredir.

FİSSULET SURESİNİN FAZİLETİ

Fussılet sûresinin faziletiyle ilgili olarak Beyhakī’nin tahriç ettiği Halîl b. Mürre hadisinde, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Tebâreke (Mülk) ile “Hâ mîmü’s-secde”yi okumadan uyumadığı rivayet edilir. (Şuʿabü’l-îmân, II, 486; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mens̱ûr, VII, 312)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

KUR’AN OKUMAK İMANI ARTTIRIR