Yunus Suresinin Fazileti

Yunus Suresinin Fazileti

Yunus suresinin fazileti nedir?

Yûnus sûresi, Kur’ân-ı Kerîm’in onuncu sûresidir.

Yûnus sûresi Mekke’de inmiştir. 109 âyettir. İsmini, 98. âyette zikri geçen Yûnus (a.s.)’dan almıştır. Mushaf tertibine göre 10, nüzûl sırasına göre 51. sûredir.

YUNUS SURESİNİN FAZİLETİ

Yûnus sûresi, Resûlullah’a (s.a.s.) Zebûr yerine verilen on bir sûreden (miûn) biri olup Hz. Ömer (r.a.) tarafından sabah namazlarında okunduğu rivayet edilmektedir. (İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 245-247) “Yûnus sûresini okuyan kimseye Yûnus’u tasdik eden, onu yalanlayan, ayrıca Firavun’la birlikte boğulan kimselerin sayısının on katı kadar sevap verilir” meâlinde nakledilen hadisin (Zemahşerî, III, 180; Beyzâvî, II, 250) mevzû olduğu kabul edilmiştir. (Muhammed et-Trablusî, II, 716)

Kaynak: Diyanet

İslam ve İhsan

YUNUS ALEYHİSSELAM’IN DUASI