“Allah Yolunda Ne Harcarsanız…” Ayeti

“Allah Yolunda Ne Harcarsanız...” Ayeti

“Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir” ayetini nasıl anlamalıyız?

Kur’an’da, Allah yolunda harcamak ile ilgi şöyle buyrulur:

Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.” (Sebe’ sûresi, 39)

Bir anlamda el açıklığı diye ifade edilebilecek olan kerem, gerekeni gereken yerde gönül rızâsı ile harcamak demektir. Cömertlik de böylesi bir iyilik severliktir. İnfak ise dinimizin hayır olarak bildirdiği herhangi bir yolda mal sarfetmek demektir.

Allah Teâlâ, iyilik ve infakın, hiçbir kimse için “Acaba sonuçsuz kalır mı” diye bir kuşku konusu olmaması gerektiğini belirtmekte, hayır olarak harcanacak her şeye, onun yerine geçmek üzere bir karşılık vereceğini bu âyette bildirmektedir. Hatta yüce Rabbimiz, bu karşılığın o yapılan iyilikten daha üstün olacağını da haber vermektedir: “Kim bir iyilik yaparsa ona bundan daha hayırlı karşılık vardır.” (Kasas sûresi, 84) Bir başka âyette de bu daha hayırlı karşılığın, “on kat iyilik” olduğunu açıklamaktadır: “Kim, Allah’ın huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır.” (En‘âm sûresi, 160)

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ŞU YEDİ ŞEY GELMEDEN HAYIRLI İŞLER YAPMAKTA ACELE EDİN