Kur’ân Tilâvetinin 18 Adabı

Kur’ân Tilâvetinin 18 Adabı

Kur’ân tilavet ederken nelere dikkat etmeliyiz? Kuran tilavetinde dikkat edilmesi gereken 18 adab…

Âlimlerimiz Kur’ân tilâvetinin bir kısım âdâbından bahsetmişlerdir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Kur’ân okurken abdestli olmak, – Temiz bir yerde bulunmak, – Kıbleye dönmek, – Okumadan önce istiâze ve besmele çekmek, – İhlâslı olmak, sadece Allah rızası için okumak, – Tecvid kâidelerine riâyet ederek huşû içinde tertîl ile okumak, – Mushaf tertibine göre okumak, – Meşhur kıraatlerden sadece biriyle okumak, – Âyetler üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek – Ahkâmıyla amel etmek, – Rahmet âyetleri gelince Allah’ın rahmetini istemek, azap âyetleri gelince azaptan O’na sığınmak, – Secde âyetlerini okuyunca secde etmek, – Tilâveti bitirince “sadakallāhü’l-azîm” demek. Kur’ân tilâveti ensâsında şunları yapmak da tavsiye edilmiştir: – Kur’ân’ı mushafa bakarak okumak, – Başkalarını meşgul etmeyecekse sesli okumak, – Her gün bir miktar Kur’ân okumayı âdet haline getirmek, – Ezberlenen kısımların unutulmaması için sıkça tekrarlamak, – Kur’ân tilâveti esnâsında gülme, konuşma gibi lüzumsuz şeylerle meşgul olmamak.[1]

Dipnotlar:

[1] Bkz. Kurtubî, 1: 27-28; 16: 222; Abdurrahman Çetin, “Tilâvet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tilavet (14.03.2019).

Kaynak: Doç. Dr. Murat Kaya, Kitabımız Kur’ân Muhtevâsı ve Fazîletleri, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Kurân ı Kerim Kıraâtinin Önemi Nedir?