“Yalan Sözden Kaçının!” Ayeti

"Yalan Sözden Kaçının!" Ayeti

“Yalan sözden (yalan yere şâhitlik yapmaktan) kesinlikle kaçının!” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da şöyle buyrulur:

Yalan sözden (yalan yere şâhitlik yapmaktan) kesinlikle kaçının!” (Hac sûresi, 30)

YALAN SÖZDEN SAKININ

Bu ilâhî beyanın içinde yer aldığı âyet, yalandan ve dolayısıyla yalancı şâhitlik yapmaktan sakınma gereğini, inanç ve tavır olarak murdarlık ve pislik demek olan putlara saygı göstermekten kaçınma emriyle birlikte vermek suretiyle ortaya koymuştur: “O halde murdarlıktan ibaret olan putlara hürmet etmekten sakının, yalan sözden sakının!..”

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

YALAN SÖYLEMENİN HÜKMÜ NEDİR?