Açığa Çıkmak-Çıkarmak ile İlgili Ayetler

Açığa Çıkmak-Çıkarmak ile İlgili Ayetler

Açığa çıkmak ve çıkarmak ne demektir? Kur’an-ı Kerim’de açığa çıkmak ve çıkarmak hakkında geçen ayetler.

Açığa çıkmak, sözlükte “belli olmak, anlaşılmak”, çıkarmak ise “birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak” anlamlarına gelir.

AÇIĞA ÇIKMAK-ÇIKARMAK HAKKINDA AYETLER

O vakit siz bir insan öldürmüş, bu konuda münâkaşa edip suçu üzerinizden atmaya çalışmıştınız. Halbuki Allah, gizlediğiniz şeyleri mutlaka açığa çıkaracaktı. (Bakara suresi, 72)

***

Derken şeytan, gözlerinden gizlenmiş edep yerlerini açığa çıkarmak ve fıtratlarında yer alıp da o ana kadar farkında olmadıkları şehvet duygularını kamçılayıp onları isyana sürüklemek için her ikisine de fısıldayarak şu telkinde bulundu: “Rabbiniz size bu ağacı, sırf melek olmamanız veya burada ebediyen kalmamanız için yasakladı.” (Araf suresi, 20)

***

Münafıklar, kalplerinde gizledikleri küfür, düşmanlık ve hileleri yüzlerine vuracak bir sûrenin tepelerine indirilmesinden çekiniyorlar, buna rağmen yine de alay ediyorlar. De ki: “Siz alay edin bakalım! Hiç şüphesiz Allah, bilinmesinden çekindiğiniz o şeyleri orta yere döküverecektir.” (Tevbe suresi, 64)

***

Onlar babalarının emrettiği şekilde Mısır’a girdiler. Fakat bu tedbir, Allah’ın onlar için yazdığı hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramadı. Ancak Yâkup, evlatlarını korumak maksadıyla içindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Şüphesiz o, kendisine öğrettiğimiz husûsî bir ilim sahibiydi; fakat insanların çoğu bunu bilmez. (Yusuf suresi, 68)

***

O gün, dünyada işlemiş oldukları bütün kötülükler gözlerinin önüne konacak ve daha önce alay edip durdukları mahşer, hesap, azap gibi gerçekler onları çepeçevre kuşatır. (Zümer suresi, 48)

***

Yeryüzünde ne varsa hepsi, hatta bir o kadarı daha zulmedenlerin olsa, kıyâmet günü o korkunç azaptan kendilerini kurtarmak için hiç şüphesiz bunların hepsini fedâ ederlerdi. Çünkü o gün daha önce hiç hesaba katmadıkları kötü şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. (Zümer suresi, 47)

***

Derken, yaptıkları ne kadar kötü iş varsa karşılarına çıkacak ve alay edip durdukları cehennem kendilerini her yönden kuşatıverecektir. (Casiye suresi, 33)

***

Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlık yaptı. (Naziat suresi, 29)

İslam ve İhsan

“DİN KOLAYLIKTIR” HADİS-İ ŞERİF