“Ben Cinleri ve İnsanları, Ancak Bana Kulluk Etsinler Diye Yarattım” Ayeti

“Ben Cinleri ve İnsanları, Ancak Bana Kulluk Etsinler Diye Yarattım” Ayeti

İnsanların ve cinlerin yaratılış sebebi nedir? “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da insanların ve cinlerin yaratılış sebebi şöyle anlatılır:

“Ben insanları ve cinleri, yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım; yoksa onlardan rızık ve beni doyurmalarını istemiyorum.” (Zâriyât sûresi, 56-57)

İNSANLARIN VE CİNLERİN YARATILIŞ SEBEBİ

Kanaat ve tok gözlülükte, değişmeyen ilâhî gerçeklerin bilinmesi büyük önem arzeder. İnsanların ve cinlerin yaratılış sebebi, bu âyette açıkça belirtilmiş olduğu gibi yalnızca “Allah’a kulluk”tur. Yaratılmış varlıkların rızkı ilâhî teminat altındadır. İşte bu teminat, elde edilenle geçinmek, aç gözlülük etmemek, kendisine verilmiş olan nimetlerden başkalarını yararlandırmak gibi güzelliklerin temelini oluşturur.

Yüce Rabbimiz, hizmetçisinden kendisi için çalışmasını isteyen efendi gibi olmadığını, kullarının rızkını kendisinin vereceğini bildirmektedir. Kimseden bir başka varlığın rızkını temin etmesini de istememektedir. O halde herkesin, “Allah’a kulluk”tan ibaret olan temel görevini yapmaya özen göstermesi, geçimi için endişe etmemesi, o konuda hırsa, telaşa ve aç gözlülüğe kapılmaması gerekmektedir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ZİKİR ÇEKENE CİNLER MUSALLAT OLUR MU?