“Vücutları Yatak Yüzü Görmez” Ayeti

“Vücutları Yatak Yüzü Görmez” Ayeti

Geceleri kalkıp ibadet eden kimselerin mükâfatı nedir? “Vücutları yatak yüzü görmez” ayetinde ne anlatılmak istenmektedir?

Kur’an’da geceleri kalkıp ibadet eden kimseler hakkında şöyle buyrulur:

“Vücutları yatak yüzü görmez.” (Secde sûresi, 16)

Vücutlarının yatak yüzü görmediği belirtilen kimseler, geceleyin kalkıp Allah rızâsı için ibadet eden, namaz kılan, dua eden kimselerdir. Bu âyet-i kerîmenin tamamı şöyledir:

“Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarıp ibadet ettikleri için vücutları yatak yüzü görmez. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda harcarlar.”

GECE İBADET EDEN KİŞİLERİN MÜKAFATI

Geceleri kalkıp ibadet eden kimselerin mükâfatı yukarıdaki âyetin devamında (17 numaralı âyette) şöyle belirtilmektedir:

“Yaptıklarına karşılık olarak onlar için kendilerini mutlu edecek ne güzel nimetler hazırlanıp saklandığını bilemezler.” Âyet-i kerîmede bu mükâfatın büyüklüğünü hiç kimsenin tahmin ve hayal edemeyeceği belirtilmektedir. Onun ne muazzam ve erişilmez bir mükâfat olduğunu sadece Cenâb-ı Hak bilir. Peygamber Efendimiz, Allah Teâlâ’nın has kulları için hazırladığı bu mükâfatı hiçbir gözün görmediğini, hiçbir kulağın duymadığını, bu büyük lutfun hiçbir insanın hatır ve hayalinden geçmediğini söylemiştir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

SEHERDE TÖVBE EDİN