“Uğrumuzda Cihat Edenleri Elbette Kendi Yollarımıza Eriştireceğiz” Ayeti

“Uğrumuzda Cihat Edenleri Elbette Kendi Yollarımıza Eriştireceğiz” Ayeti

Allah için çalışanlar / gayret edenler nasıl müjdeleniyor? Allah için “Bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz” ayetini nasıl anlamalıyız?

Kur’an’da Allah için mücahede edenler şöyle müjdelenir:

“Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.” (Ankebut sûresi, 69)

Nefse, şeytana, kötü duygulara ve din düşmanlarına bütün güçleriyle direnenleri, Allah Teâlâ rızâsına ve cennetine ulaştıracak yollara yöneltecektir. Önemli olan, Allah’a kulluk uğrunda var gücüyle mücâdele etmektir. Âyet, iyi bir kul olmak için sarfedilecek gayretlerin, aslâ sonuçsuz kalmayacağı, mutlaka hedefe götürücü çıkış yolları bulunacağı müjdesini vermekte; mü’minleri, mücâhedenin her türlüsünü bu güven içinde gerçekleştirmeye çağırmaktadır. Hem de Allah Teâlâ’nın yardımının iyi davrananlarla beraber olduğu gerçeğini hatırlatarak…

Mücâhedenin cihaddan daha genel olduğu, cihaddan önce de sonra da yürütülmesi gerekli kulluk gayretlerini içine aldığı dikkatten kaçırılmamalıdır. Bildikleriyle amel etmenin de mücâhede olduğunu ileri süren ulemâ, herhalde bu genelliği ifâde etmek istemiş olmalıdırlar. Âyeti, “Bize itaat uğrunda gayret gösterenleri sevabımızın yollarına kılavuzlarız” şeklinde yorumlayan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh de mücâhedenin Allah’a kulluğu esas alan bir kavram olduğunu dile getirmiş olmaktadır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

MÜCAHEDE İLE İLGİLİ AYETLER