Namazın Faydaları Nelerdir?

Namazın Faydaları Nelerdir?

Namazın faydaları nelerdir? Madde madde namazın dini, bireysel, toplumsal ve psikolojik faydaları.

Namaz, Allah’ın verdiği sayısız nimetlere karşı bir şükür olmak üzere meşrû kılınmıştır.

MADDE MADDE NAMAZIN FAYDALARI

Namazın dinî, bireysel, toplumsal ve psikolojik pek çok faydaları vardır:

1. Namazın Dinî Faydaları:

Namaz, Allah ile kul arasında bağ kurmaktır. Bu bağ, dinin direği ve temelidir. Beş vakit namazı şartlarına uygun olarak ve vaktinde kılanların, büyük günahlardan el çekmeleri sebebiyle, diğer günahlarının affedileceği âyet ve hadislerle sâbittir. Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Ey Muhammed! Sana vahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz, insanı fuhuştan ve kötü şeylerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük bir ibadettir. Allah ne yaptığınızı çok iyi bilir.” [1] “Namazlarında huşû içinde bulunan mü’minler kurtuluşa ermişlerdir.” [2]

Hz. Peygamber: “Sizden birinizin kapısı önünden bir nehir aksa ve her gün beş kere bu nehirde yıkansa, kendisinde kir diye birşey kalır mı?” diye buyurdu. Sahabe: “Hayır kalmaz” dediler. Bunun üzerine, Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Beş vakit namaz da böyledir. Suyun kirleri temizlediği gibi günahları temizler” [3] Kılınan namazların, büyük günahların dışında kalan küçük günahlar için keffâret olduğu bir hadiste şöyle ifade buyurulur: “Büyük günah işlenmediği sürece, beş vakit namaz ile cuma namazı, diğer cumaya kadar, arada işlenen günahları örter.” [4]

2. Namazın Bireysel Faydaları:

Namaz kulu Allah’a yaklaştırır. Ruhu ve iradeyi güçlendirir. Kişiyi sabır ve şükre alıştırır. Her gün belli aralıklarla namaza duran mü’min, dünyanın hırs, kötülük ve gösterişlerinden korunmuş olur. Huşû içinde kılınacak namaz; ihlâs, takvâ ve güzel ahlâkın meydana gelmesini sağlar.

Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz, Allah’a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.” [5] Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Dünyanızdan bana kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz ise gözbebeğim kılındı.” [6] Diğer yandan, Allah Rasûlü’nün üzüntü ve keder zamanında huzur ve sükûna kavuşmak için; “Ey Bilâl, kalk, ezan oku da namaz kılalım ve huzura kavuşalım”  dediği nakledilir.[7]

3. Namazın Sosyal Faydaları:

Namaz ırk, renk, dil ve ülke ayırımı gözetmeksizin mü’minleri bir safta toplar ve toplum şuurunu güçlendirir. Sosyal dayanışmayı gerçekleştirir, cemaat birliğini sağlar. Mü’minleri, küfür karşısında tek toplum hâline getirir.

Cemaatle namaz kılınan mescitler, halk arasında yardımlaşma, dayanışma ve teşkilâtlanma bakımından bir altyapı oluşturur. Kur’an-ı Kerîm’de; “İyilik ve takvâda yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın” [8] buyurulur. Rasûlullah (s.a.s) de şöyle buyurmuştur: “Mü’min mü’min için bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir.” [9]

Dipnotlar:

[1] Ankebût, 29/45. [2] Mü’minûn, 23/1. [3] Buhârî, Mevâkît, 6; Müslim, Mesâcid, 283; Tirmizî, Edeb, 80, 90; Nesâî, Salât, 7; İbn Mâce, İkâme, 193. [4] Müslim, Tahâre, 14, 15; Tirmizî, Mevâkît, 46; İbn Mâce, Tahâre, 79, 106; A. İbn Hanbel, II, 229, 359, 400. [5] Bakara, 2/45. [6] Nesâî, İşretü’n-Nisâ, 1; A. İbn Hanbel, III, 128, 199, 285. [7] A. İbn Hanbel I, 206, 268, 280, V, 388; Nesâî, Mevâkît, 46. [8] Mâide, 5/2. [9] Buhârî, Salât, 88, Mezâlim, 5; Müslim, Birr, 65; Tirmizî, Birr, 18; Nesâî, Zekât, 67.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

BEŞ VAKİT NAMAZIN BEŞ HİKMETİ

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/namazin-faydalari-nelerdir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe