Bu Hayırdan Başka Hayır Yok!

Bu Hayırdan Başka Hayır Yok!

Allah Rasûlü’nün terkisinde Enes bin Mâlik’in -radıyallahu anh- naklettiği ve müslümanların kulağına küpe olacak hadise…

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlul­lah Efendimiz (s.a.v) Medine’ye geldiği zaman, Medine’nin üst tarafında Amr bin Avf Oğulları denilen bir mahallede konakladı. Onların arasında on dört gün ikâmet et­ti. Sonra (dayıları) Neccâr Oğulları kabilesinin ileri gelenlerine ha­ber gönderdi. Onlar da kılıçlarını kuşanarak geldiler.

Hâlâ gözümün önündedir; Rasûlullah (s.a.v) bineğine bindi, Ebû Bekir (r.a) ’ı terkisine aldı, Benî Neccâr’ın ileri gelenleri de etraflarını kuşattılar, o vaziyette Ebû Eyyûb (r.a) ’ın avlusuna kadar geldiler.

Rasûlullah (s.a.v) ilk zamanlar vakit nerede girerse orada namazını kılardı, davar ağıllarında da namaz kıldığı olurdu. Sonra Mescid’in inşâ edilmesini emretti ve Neccâr Oğulları’nın ileri gelenlerine haber gönderdi, onlar da geldiler. Efendimiz (s.a.v) :

«‒Ey Neccâr Oğulları! Şu bahçenizin bedelini bana söyleyiniz!» buyurdular.

Onlar da:

«‒Hayır, vallâhi, onun bedelini biz ancak Allah Teâlâ’dan istiyoruz!» dediler.

O bahçede size söylediğim şu şeyler vardı: Orada müşrik kabirleri, çukurlar, tümsekler, harâbeler ve hurma ağaçları vardı. Rasûlullah (s.a.v) emir buyurdular müşrik kabirleri açılıp başka yere nakledildi, çukurlar, tümsekler ve harâbeler düzeltildi, hurma ağaçları da ke­sildi.

Hurma ağaçlarını Mescid’in kıble tarafına dizdiler, iki tara­fını da taşla ördüler. Sahâbîler recez söyleyerek o kayaları taşımaya başladılar. Rasûlullah (s.a.v) de onlarla beraberdi. Şöyle diyorlardı:

«Allâh’ım! Âhiret hayrından başka hayır yoktur. Sen, Ensâr ile Muhâcirler’e yardım eyle!».” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46; Müslim, Mesâcid, 9)

İSLÂM BURADA ÖĞRETİLİYOR

Burada, “câmi”nin İslâm toplumu ve İslâm devleti için ne kadar ehemmiyetli olduğunu görüyoruz. Zîrâ İslâm’ın akidesi, nizâmı ve âdâbı burada öğretilecektir. Müslümanlar her gün beş defa câmide görüşerek birbirlerini tanıyacak, kardeşlik bağları kuvvetlenecek, İslâmî şuuru kazanacaklar ve yardımlaşma imkânı bulacaklardır.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Ebu Bekir’den 11 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları, 2015

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/bu-hayirdan-baska-hayir-yok.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe