Kur’ân’ın Muhtevâsı

Kur'ân'ın Muhtevâsı

Kur’ân-ı Kerîm İslâm dininin temel kaynağıdır.

İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan Kur’ân-ı Kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır:

1- İtikad: Başta Allah’a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, ki- taplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur’an’ın kapsadığı konuların başında gelir.

2- İbadetler: Kur’an’da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât ibadetlere dair âyetler vardır.

3- Muâmelât: Kur’an bir toplumun devamını sağlayan ve toplum fertleri- nin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri Kur’an’da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.

4- Ukubat: İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertleri- nin, İslâm’ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur. Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur’an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadı

5- Ahlâk: Kur’an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, mer- hamet, .. gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır.

6- Nasihat ve Tavsiyeler: İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmemele- rini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur’an’ın içerdiği konular arasındadı

7- Va‘d ve Vaîd: Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınan- ların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur’an’da pek çok âyet bulunmaktadı

8- İlmî Gerçekler: Kur’an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır. Kur’an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah’ın nimetlerini anarak O’nu yüceltmeye teşvik eder.

9- Kıssalar: Kur’ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatın- dan da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret alacakları bir üslûp ile anlatı

10- Dualar: İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah’ın yardımına muhtaç ol- duğu için Kur’an’da çeşitli dualar da yer almıştı

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları, 2002

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/kuranin-muhtevasi.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe