1 sene önce

Faziletler Medeniyetinin İnşası

İslâm dîni, mü’minleri şahsiyet bakımından olgunlaştırıp terakkî ettirmekle berâber, toplumun da huzur ve selâmetini sağlamak üzere ulvî prensipler getirmiştir.FAZİLETLER MEDENİYETİNDEN...

1 sene önce

Cömertliğin Zirvesi

Îsar, peygamberlere ve Hakk’ın velî kullarına mahsus, fedâkârlık ve cömertliğin zirvesi olan bir haslettir.Nefsinden fedâkârlık yaparak veya hakkından vazgeçerek, kendisinin...

1 sene önce

Hayvanlardaki Hikmetler

Göklerde uçan kuşlara, evcil ve yabânî hayvanlara, gözle zor görülen küçücük böceklere dikkatle bakmak gerekir. Zira onlarda öyle acâyiplikler vardır...

1 sene önce

Kimlere İş Verilmez?

Makbul bir kulluk hayatı için îmandan ihsâna yolculuk zarurîdir.Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur:“Hadîs-i şerîflerde; «İnsanlar tarafından sende görülmesini istemediğin bir şeyi,...

Başka Yazı Yok