11 ay önce

Faziletler Medeniyetinin İnşası

İslâm dîni, mü’minleri şahsiyet bakımından olgunlaştırıp terakkî ettirmekle berâber, toplumun da huzur ve selâmetini sağlamak üzere ulvî prensipler getirmiştir.FAZİLETLER MEDENİYETİNDEN...

11 ay önce

Cömertliğin Zirvesi

Îsar, peygamberlere ve Hakk’ın velî kullarına mahsus, fedâkârlık ve cömertliğin zirvesi olan bir haslettir.Nefsinden fedâkârlık yaparak veya hakkından vazgeçerek, kendisinin...

11 ay önce

Hayvanlardaki Hikmetler

Göklerde uçan kuşlara, evcil ve yabânî hayvanlara, gözle zor görülen küçücük böceklere dikkatle bakmak gerekir. Zira onlarda öyle acâyiplikler vardır...

11 ay önce

Kimlere İş Verilmez?

Makbul bir kulluk hayatı için îmandan ihsâna yolculuk zarurîdir.Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur:“Hadîs-i şerîflerde; «İnsanlar tarafından sende görülmesini istemediğin bir şeyi,...

Başka Yazı Yok