Ay ile İlgili Ayetler

Ay ile İlgili Ayetler

Ay ne demektir? Ay / Kamer ile ilgili ayetler hangileridir? Kur’an-ı Kerim’de geçen Ay ayetleri.

Ay kelimesi sözlükte, “Güneş’ten aldığı ışığı yeryüzüne yansıtan ve dünyâmızın tek uydusu olan gök cismi, kamer, mah.” anlamlarına gelir.

Ay kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de genellikle Güneş ile zikredilmiştir.

KUR’AN’DA GEÇEN AY AYETLERİ

Gece karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkaran O’dur. O, geceyi bir dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı da vakitlerin tespiti için birer hesap ölçüsü olarak yaratmıştır. Bütün bunlar, kudreti dâimâ üstün gelen, her şeyi hakkiyle bilen Allah’ın takdiridir. (En’âm / 96. Ayet)

***

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istivâ eden; gündüzü, kendisini süratle kovalayan geceyle bürüyüp örten; Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları emrine boyun eğdiren Allah’tır. Bilin ki yaratma da emir ve idâre yetkisi de yalnız O’na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. (A’râf / 54. Ayet)

***

Güneş’i parlak bir ışık kaynağı, Ay’ı ise bir nûr yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesâbını bilmeniz için Ay’a menziller takdir eden O’dur. Allah, bütün bunları boş yere değil gerçek bir gaye, sebep ve hikmete dayalı olarak yaratmıştır. O, bilip anlayacak kimseler için âyetlerini bu şekilde detaylarıyla açıklamaktadır. (Yunus / 5. Ayet)

***

Allah O’dur ki gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükseltti, sonra da arş üzerine kuruldu ve Güneş’le Ay’ı emrine boyun eğdirdi. Bunların her biri belirli bir vakte kadar yörüngesinde dönüp duracaktır. O, tam bir nizama koyduğu kâinatta her işi çekip çeviriyor, her şeyi idâre ediyor ve gerçeğin bütün işaret ve delillerini detaylarıyla açıklıyor ki bir gün gelip Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. (Ra’d / 2. Ayet)

***

Bir düzen içinde kendi yörüngelerinde dönüp durmakta olan Güneş’i ve Ay’ı hizmetinize veren ve gece ile gündüzü de faydanıza sunan yine O’dur. (İbrahim / 33. Ayet)

***

Sonra geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Gerçekten bunda aklını kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır. (Nahl / 12. Ayet)

***

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan da Allah’tır. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzüp durmaktadır. (Enbiyâ / 33. Ayet)

***

Gökte burçları var eden, onların içine ışık kaynağı bir Güneş ile aydınlatıcı bir Ay yerleştiren Allah yüceler yücesidir, bütün nimet, feyiz ve bereketin kaynağıdır. (Furkan / 61. Ayet)

***

Görmez misin ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. O, Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun eğdirmiştir; her biri kendi yörüngesinde belirlenmiş bir vakte kadar akıp gidiyor. Şüphesiz Allah, sizin yaptıklarınızı da gâyet iyi biliyor. (Lokman / 29. Ayet)

***

Bütün bu deliller göstermektedir ki Allah gerçeğin tâ kendisidir; kulluk edilmeye lâyık olan yalnızca O’dur. Müşriklerin O’ndan başka ilâhlaştırıp yalvardıkları putlar ise asılsız ve geçersizdir. Çünkü Allah, evet O, her şeyden çok yücedir, çok büyüktür. (Lokman / 30. Ayet)

***

O, geceyi gündüze katmakta, gündüzü de geceye katmakta, böylece onları uzatıp kısaltmaktadır. Güneş’i ve Ay’ı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belirlenmiş bir vakte kadar yörüngesinde akıp gider. İşte bütün bunları yapan, Rabbiniz olan Allah’tır. Her şeyin mutlak mülkiyeti ve hâkimiyeti yalnızca ona aittir. Ey müşrikler! Sizin O’ndan başka taptığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile mâlik ve hâkim değillerdir. (Fâtır / 13. Ayet)

***

Ay için de birtakım menziller tâyin ettik; dolaşa dolaşa sonunda o, eski hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi kuru, sarı, hilal gibi kavisli olur. (Yâsin / 39. Ayet)

***

Ne Güneş, Ay’a yetişip çarpabilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Her biri, kendine ait bir yörünge de yüzer, gider. (Yâsin / 40. Ayet)

***

O, gökleri ve yeri belli bir gâye, büyük bir hikmet ve şaşmaz bir nizam üzere yaratmıştır. Sürekli olarak geceyi gündüzün üzerine sarıyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneş’i ve Ay’ı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belli bir süreye kadar kendi yörüngesinde akıp gidiyor. Bilin ki O, karşı konulmaz bir kudret sahibidir, çok bağışlayıcıdır. (Zümer / 5. Ayet)

***

Geceyle gündüz, Güneş ve Ay Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren delillerdendir. Siz Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin; her şeyi olduğu gibi bunları da yaratan Allah’a secde edin, eğer sadece O’na kulluk yapacaksanız. (Fussilet / 37. Ayet)

***

Güneş ve Ay bir belirli bir hesâba göre hareket etmektedir. (Rahmân / 5. Ayet)

***

«O gökler içinde Ay’ı yansıyan bir nûr, Güneş’i de bir ışık kaynağı yapmış.» (Nuh / 16. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

AY TAKVİMİ VE GÜNEŞ TAKVİMİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?