Nur Suresinin Fazileti

Nur Suresinin Fazileti

Nur suresinin fazileti nedir?

Nûr sûresi Medine’de nâzil olmuştur. Âyetlerin iniş sebeplerinden hareketle sûrenin Medine dönemi boyunca peyderpey indiği anlaşılır. 64 âyettir. İsmini, 35. âyette bir temsille anlatılan “Allah’ın göklerin ve yerin nûru” olmasından alır. Mushaf tertîbine göre 24, iniş sırasına göre 102. sûredir.

NUR SURESİNİN FAZİLETİ

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ulaşmayan bir senedle nakledilen, “Erkeklerinize Mâide sûresini, kadınlarınıza da Nûr sûresini öğretiniz” (Bkz: Beyhakî, Hadis № 2205) hadisinin sahih olmadığı belirtilmiş, Hz. Ömer radıyallahu anh’ın Nisâ, Ahzâb ve Nûr sûrelerinin Müslümanlara öğretilmesi tâlimatı verdiği nakledilmiştir. (Şevkânî, IV, 1; Âlûsî, XVIII, 374; M. Nâsırüddin el-Elbânî, I, 135-137)

Bazı tefsir kaynaklarında yer alan, “Nûr sûresini okuyan kimseye geçmişte yaşayan ve geride kalan kadın ve erkek müminlerin her biri sayısınca on sevap verilir” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, III, 80; Beyzâvî, III, 214) mevzû olduğu kabul edilmiştir. (Muhammed et-Trablusî, II, 718)

İslam ve İhsan

NUR SURESİ 61. AYETE GÖRE TOPLU HALDE VE AYRI AYRI YEMEK YEMENİN HÜKMÜ NEDİR?