Allah’a Tevekkül ile İlgili Ayetler

Allah’a Tevekkül ile İlgili Ayetler

Tevekkül ne demektir? Allah’a tevekkül ile ilgili ayetler hangileridir?

Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme” mânasına gelir. Kur’an-ı Kerim’de tevekkül hakkında pek çok ayet vardır.

ALLAH’A TEVEKKÜL HAKKINDA AYETLER

Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Allah buyruğunu mutlaka gerçekleştirir. Allah, her şey için belli bir ölçü koymuştur. (Talâk / 3. Ayet)

***

Sonsuz kudreti ve merhamet sahibi Allah’a güvenip dayan. (Şuarâ / 217. Ayet)

***

O ki sen namaz için, tebliğ için kıyâm ettiğin zaman seni görüyor. (Şuarâ / 218. Ayet)

***

Secde edenler arasında dolaşmanı, halden hâle girmeni de görüyor. (Şuarâ / 219. Ayet)

***

Çünkü her şeyi hakkiyle işiten ve her şeyi en iyi bilen O’dur. (Şuarâ / 220. Ayet)

***

Yalnız Allah’a güvenip dayan. Çünkü, güvenip dayanılacak ve işlerin kendine havale edileceği makâm olarak Allah yeter! (Ahzâb / 3. Ayet)

***

Allah ki O’ndan başka ilâh yoktur. Mü’minler de ancak Allah’a dayanıp güvensinler! (Teğabün / 13. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

NASIL TEVEKKÜL ETMELİYİZ?