Şâirlerin Peygamberimize Olan Muhabbeti

Şâirlerin Peygamberimize Olan Muhabbeti

Hasret dolu gönüllerle Peygamber Efendimize izhâr edilen binlerce eser yazılmıştır.

Şâirlerin Allah Rasûlü’ne muhabbetlerini izhâr ettikleri naat ve kasîdeler, ciltlerce kitap oluşturacak kadar çoktur. Zira bu naatlerin -tıpkı Kâ‘b bin Züheyr -radıyallâhu anh-ʼın affına ve Peygamber iltifâtıyla şereflenmesine vesîle olan Kasîde-i Bürdeʼsi gibi- kendilerinin de af ve mağfiretlerine medâr olması ümîdi, müslüman şâirlerin en büyük şevk ve ilham kaynağı olmuştur.

Dîvân edebiyatının büyük şâiri Fuzûlî, meşhur “Su Kasîdesi”nde, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe hasretle dolu gönlündeki sevdâ yangınını ifâde eder.

Naat edebiyâtının müstesnâ sîmâlarından şâir Nâbî ne güzel söyler:

Bende de cür’et-i medhün o memerdendür kim

Geldi nutk itdi huzûrunda nebâtât ü cemâd…

“(Yâ Rasûlâllah!) Sen’i medhetmeye cür’et edişim şu sebeptendir ki, pek çok ağaçlar ve taşlar, bitkiler ve cansız varlıklar dahî Sen’in huzûr-i saâdetine gelip konuşmuşlardır.”

HAC YOLUNDA KENDİNİ BULAN ŞÂİR

Şâir Nâbî, çıktığı hac yolculuğunda, Medîne-i Münevvere’ye yaklaşırken, kâfiledeki bir paşanın gafleten ayağını Ravza-i Mutahhara’ya doğru uzatmasına çok üzülür. Büyük bir teessür içinde aşağıdaki mısrâları yazarak Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe olan tâzîmini ifâde eder:

Sakın terk-i edebden kûy-i mahbûb-i Hudâ’dır bu!

Nazargâh-ı ilâhîdir, makâm-ı Mustafâ’dır bu!

“Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı ve O’nun sevgili Peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafâ’nın makâmı ve beldesi olan bu yerde edebe _nbiyadır_ikten sakın!”

Murâât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha;

Metâf-ı kudsiyândır, bûsegâh-ı _nbiyadır bu!..

“Ey Nâbî! Bu dergâha, edep kâidelerine uyarak gir! Burası, meleklerin etrafında pervâne kesildiği ve peygamberlerin (eşiğini) öptüğü mübârek bir makamdır!..”

Yürekten dökülen bu samimî iştiyak karşısında, Rasûlullâh’ın mûcizevî tembihâtıyla Ravza müezzinleri, sabah namazı vakti, bu naati minârelerden okurlar. Rasûlullâh’ın bu iltifâtı, Nâbî’yi çok duygulandırır; yaşlı gözlerle Ravza’ya girer.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gönüller Sultanı Efendimize Muhabbet, Erkam Yayınları, 2015

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/sairlerin-peygamberimize-olan-muhabbeti.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe