Ramazan’ın Kıymeti Bu Ayette Gizli

Ramazan'ın Kıymeti Bu Ayette Gizli

On bir ayın sultânı Ramazân-ı Şerîf’in taşıdığı yüce değerin en mühim sebebini, Ramazan’ın on bir ayın sultanı olmasının ve bu kadar kıymetli olmasının en açık delilini Kur’an’da belirtiyor. Ramazan’ın kıymetini ortaya koyan o ayet…

On bir ayın sultânı Ramazân-ı Şerîf’in taşıdığı yüce değerin en mühim sebebini, Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede şöyle îzah buyurmaktadır:

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır…” (el-Bakara, 185)

Hayat rehberimiz olan Kur’ân-ı Kerîm, Ramazân-ı Şerîf’te Levh-i Mahfuz’dan Dünya semâsında Beytü’l-İzzet denilen makama indirilmiş ve ilk olarak Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz’e vahyedilmeye başlanmıştır. Yani Ramazan ayı ve Kadir gecesinin üstünlüğü, Kur’ân’ın kendisinde nâzil olmasındandır. Zira Kur’ân, azîzdir, kerîmdir; indiği her yere kıymet, bereket ve izzet bahşeder.

Bu hakîkate binâen denilmiştir ki:

Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâîl -aleyhisselâm- indirdi. O, meleklerin en fazîletlisi oldu. Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e indi. O, bütün peygamberlerin seyyidi oldu. Kur’ân-ı Kerîm, Ümmet-i Muhammed’e geldi. O ümmet, ümmetlerin en hayırlısı, rahmet ümmeti oldu. Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayında indi. O ay, ayların en hayırlısı oldu. Af ve mağfiret iklîmi oldu. Kur’ân-ı Kerîm, Kadir Gecesi’nde indi. O gece, bütün gecelerin en hayırlısı oldu. Fazîlette bin ayın ötesine geçti.

Dolayısıyla;

Kur’ân-ı Kerîm, bir kulun kalbine iner ve oradan da hayatına aksederse, onu -Allah indinde- insanların en hayırlılarından kılar.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2018 – Mayıs, Sayı: 387, Sayfa: 032

İslam ve İhsan

RAMAZAN’DA KUR’AN İLE YAŞAMALIYIZ