Kur’an Tahsili 3 Bölümdür

Kur’an Tahsili 3 Bölümdür

Kurʼân-ı Kerîm tahsili 3 safhada gerçekleşir.

Her mü’min için zarurî olan Kurʼân-ı Kerîm tahsili, ancak üç safhada ikmâl edilebilir:

1) Hurûf: Harflerin mahreçlerine ve tecvid kâidelerine riâyet ederek Kur’ân’ı tilâvet etmek. Zira Kur’ân okumak, Âlemlerin Rabbi’nin huzûrunda, O’nunla konuşmak gibidir. Zarûret hâlinde oturarak, kıyamsız bir namaz kılınabilir, fakat kıraatsiz bir namaz olmaz.

2) Hudûd: İlâhî emir ve yasakları hayatında fiilen tatbik etmek.

3) Hulk: Kur’ân’ın ahlâkıyla ahlâklanmak.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KURʼAN-I KERİM TAHSİLİ ÜÇ BÖLÜMDÜR