Peygamberimize Göre İyilik Nedir?

Peygamberimize Göre İyilik Nedir?

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’e göre iyilik nedir? Peygamberimiz (s.a.s.) “Birr’in / iyiliğin ne olduğunu” açıklıyor.

Cenâb-ı Hak, insanda “vicdan” denilen bir mânevî kılavuz halketmiştir. Vicdan, insanlığımızın şâhididir. Vicdânın olmadığı bir yerde, insanlıktan da bahsedilemez.

Şu hadîs-i şerîf, insandaki bu hakîkat pusulasına işaret etmektedir:

Vâbisa bin Mabet radıyallâhu anh der ki:

“Peygamber Efendimiz’in huzûruna varmıştım. Bana:

«–Birr’in / iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin?» buyurdu. Ben de:

“–Evet.” dedim. O zaman Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem şunları söyledi:

«–Kalbine danış! İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin tasdik ettiği şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice fetvâlar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.»” (Ahmed, IV, 227-228; Dârimî, Büyû’, 2)

Bu demektir ki her insan, iç dünyasında hayrı şerden ayırt eden bir haslete sahiptir. Fakat bu gerçeği gözünde büyüterek, insan aklının veya vicdânının, vahyin yardımı olmadan, doğru ve mükemmel bir ahlâk nizâmı tesis edebileceğini söylemek yanlış olur.

Çünkü insanda ilâhî bir mevhibe olarak mevcut bulunan hasletler, pek çok hâricî tesire mâruzdur. Bunların kötü tesiriyle akıl ve vicdan terazisinin dengesi bozulabilir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İYİLİ NEDİR?