Nakşi Büyüklerinin Kur’an ve Sünnete Bağlılığı

Nakşi Büyüklerinin Kur'an ve Sünnete Bağlılığı

Abdullah Sert Bey, Nakşi Büyüklerinin Kitap ve Sünnette Olan Bağlılığnı anlatıyor…