Lokman Suresinin Fazileti

Lokman Suresinin Fazileti

Lokman suresinin fazileti nedir?

Lokmân sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 34 âyettir. İsmini, 12-19. âyetler arasında oğluna yaptığı nasihatleri sebebiyle Lokmân (a.s.)’dan alır. Mushaf tertîbine göre 31, nüzûl sırasına göre 57. sûredir.

LOKMAN SURESİNİN FAZİLETİ

Lokmân sûresinin 33-34. ayetlerinde kıyamet gününde kimsenin kimseye fayda veremeyeceği belirtilerek müminlerin geçici dünya hayatının aldatıcılığına kapılmamaları gerektiği yönündeki uyarıların ardından sûre, Allah’ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen ve ilâhî bilgiyle insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle sona ermektedir. Burada Allah’ın kıyametin vakti, yağmurun yağdırılması, rahimlerdeki çocuklar, insanın gelecekte elde edeceği şeyler ve ölüm vakti konularındaki kuşatıcı ilmine dikkat çekilmektedir.

Bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in gaybın anahtarlarının beş olduğunu söyleyip bu âyeti okuduğu bildirilir. (Buhârî, “Tefsîrü’l-Ḳurʾân”, 31) Bu sebeple âyette sayılan konulara “mugayyebât-ı hams” (beş bilinmeyen şey) denilmiştir. (Taberî, XXI, 88-89; İbn Atıyye el-Endelüsî, IV, 356)

İslam ve İhsan

LOKMAN SURESİ 34. AYET-İ KERİMENİN TEFSİRİ