Bilezik ile İlgili Ayetler

Bilezik ile İlgili Ayetler

Bilezik nedir veyahut ne demektir? Kur’an’da bilezik kelimesi geçiyor mu? Bilezik ile ilgili ayetler hangileridir?

Bilezik kelimesi sözlükte, “altın, gümüş vb. elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halka” anlamına gelir. Bilezik kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de 5 yerde geçmektedir.

BİLEZİK İLE İLGİLİ AYETLER

İşte onlar için altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenirler, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler, tahtlar üzerine yaslanarak otururlar. Bu nimetler ne güzel mükâfat; o cennet ne güzel bir barınaktır! (Kehf / 31. Ayet)

***

Buna karşılık Allah, iman edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada onlar altından bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Onların cennetteki elbiseleri de ipekten olacaktır. (Hac / 23. Ayet)

***

Onların mükâfatı, sonsuz nimet ve ebedî mutluluk yeri olan Adn cennetleridir. Onlar o cennetlere girer, orada altın bilezik ve incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektir. (Fâtır / 33. Ayet)

***

“Madem ki o peygamber olduğunu iddia ediyor; o halde üzerine altın bilezikler atılmalı veya beraberinde kendisini doğrulayıcı, destekleyici dizi dizi melekler gelmeli değil miydi?” (Zuhruf / 53. Ayet)

***

Cennetliklerin üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenirler. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirir. (İnsan / 21. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

TAKILAR MEHİR YERİNE GEÇER Mİ?