Kur’an’da Kaç Sure Vardır?

Kur’an’da Kaç Sure Vardır?

Kur’an-ı Kerim’de kaç sure vardır? Kur’an’daki surelere örnekler.

Sûre, “Kur’ân-ı Kerîm’i oluşturan 114 bölümden her biri” için kullanılır.

SURELERE ÖRNEKLER

Fatiha, Fil, Kevser, İhlas, Nas ve Felak sureleri örnek verilebilir.

KUR’AN-I KERİM’DE KAÇ SURE VARDIR?

Tanımından da anlaşılacağı üzere, yaygın anlayışa göre Kur’ân-ı Kerîm’de 114 sûre mevcuttur.

Aralarında besmele bulunmayan Enfâl ile Tevbe sûrelerini tek sûre kabul eden telakkiye göre bu sayı 113’tür. Ayrıca Kur’an’ın sûre sayısı hususunda ittifak bulunmadığı ileri sürülmüş, Übey b. Kâ‘b’ın mushafında 116, Abdullah b. Mes‘ûd’un mushafında 112 sûre yer aldığına dair rivayetler bunun delili olarak zikredilmiştir. Halbuki bu mushafların ikisi de şahsî nüshalar olup birinde Muavvizeteyn’in bulunmaması, diğerinde Kunut dualarının yer alması Muavvizeteyn’in Kur’an’dan sayılmadığı, Kunut dualarının da Kur’an’dan sûreler olduğu sonucunu doğurmaz.

Önemli olan husus, Hz. Osman’ın 114 sûreden oluşan mushafları üzerinde ashabın ittifak etmesi ve bu konuda herhangi bir tartışmaya rastlanmamasıdır

Kaynak: DİA

İslam ve İhsan

SURE NEDİR?