“Ayetler Hakkında İleri Geri Konuşanlar” ile İlgili Ayet

"Ayetler Hakkında İleri Geri Konuşanlar" ile İlgili Ayet

“Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur..” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da şöyle buyrulur:

Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zâlimler topluluğu ile oturma.” (En’âm sûresi, 68)

Mekke dönemi günlerinde Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in sıkça karşılaştığı durumlardan biri, müşriklerin çeşitli vesilelerle Allah’ın gönderdiği âyetler hakkında ileri-geri görüş beyan etmeleri idi. İşte bu ve buna benzer ortamlarda, yani insanları konu değiştirmeye veya susturmaya güç yetirilemeyen hallerde Müslümanların o meclisi terk etmelerinin en uygun hareket olacağı bildirilmektedir. Ne zamana kadar? Onların konuyu değiştirmelerine kadar. Yoksa insanları tamamen kendi hallerine terk etmek, onlarla bütün ilişkileri kesmek emredilmemektedir. Çünkü müslümanlık onlara da anlatılacaktır. Bunun için ilişkilerin sürmesi gereklidir.

Allah’ın âyetleri hakkında ileri-geri konuşmakla, orada bulunmayan Müslümanların arkasından hoşlanmayacakları sözleri söylemek arasında, yanlış, boş ve faydasız olma bakımından bir benzerlik söz konusudur. En azından İmam Nevevî merhuma göre bu böyle olmalı ki -haklı olarak- bu âyetleri burada bir araya getirmiştir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KUR’AN-I KERİM’E KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?