Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Mucizeleri

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Mucizeleri

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler ve hayatlarındaki hikmet ve ibretler.

Kur’an’da adı geçen peygamberler ve mûcizeleri maddeler halinde…

Meleklerin kendisine secde etmekle emrolunduğu Hazret-i Adem aleyhisselâm-; Semâvî hayranlığın esrârını taşıyan Hazret-i İdris aleyhisselâm-; Tûfânıyla yeryüzünün küfürden temizlendiği Hazret-i Nuh aleyhisselâm-; Fırtınalarla inkâr yurtlarının alt-üst edildiği Âd Kavmi’nin peygamberi Hazret-i Hud aleyhisselâm-; Azgınlık ve taşkınlık yuvalarının zelzelelerle kökünden sarsıldığı Semûd Kavmi’nin peygamberi Hazret-i Salih aleyhisselâm-; Teslimiyetiyle zâlim Nemrud’un ateş yığınlarını gül bahçelerine döndüren Hazret-i İbrahim aleyhisselâm’-; İhlâs, sadâkat, tevekkül ve teslimiyetiyle âbideleşen Hazret-i İsmail aleyhisselâm-; Neslinden Benî İsrâîl peygamberleri gelen Hazret-i İshak aleyhisselâm-; Azgın ve ahlâksız halkını son âna kadar hidâyete çağıran, Sodom ve Gomore’nin mahzûn peygamberi Hazret-i Lût aleyhisselâm-; Tevhid sancağını doğudan batıya taşıyan Hazret-i Zülkarneyn aleyhisselâm-; Hasret ve muhabbetle kavrulup sabırda âbideleşen Hazret-i Yakub aleyhisselâm-; Kölelik ve zindan hayatının çile ve ızdıraplarından sonra Mısır’a ve gönüllere sultân olan Hazret-i Yusuf aleyhisselâm-; Hitâbetiyle gönülleri vecde getiren Hatîbü’l-Enbiyâ Hazret-i Şuayp aleyhisselâm-; Asâ mûcizesiyle ahmak Firavun’u Kızıldeniz’in girdaplarında yok eden, Hazret-i Musa aleyhisselâm-; Musa’nın -aleyhisselâm- her zaman ve mekânda yardımcısı olan sâlih kardeşi Hazret-i Harun aleyhisselâm-; Zikriyle dağları, taşları, hatta vahşî hayvanları bile coşturan Hazret-i Davut aleyhisselâm-; Muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyan Hazret-i Süleyman aleyhisselâm-; Öldükten sonra tekrar diriltilerek, kıyâmetteki yeniden yaratılışa misâl olan Hazret-i Üzeyr aleyhisselâm-; Derin tefekkürüyle sabrın bileyi taşı olan Hazret-i Eyüp aleyhisselâm-; Büyük bir vecd hâlinde, istiğfar, duâ ve zikrin hakîkatinde derinleşerek karanlıkları aşan Hazret-i İlyas aleyhisselâm-; “İlyas’a selâm olsun!” hitâbı ile ilâhî iltifat ve teveccühe mazhar olan Hazret-i Elyesa aleyhisselâm-; Âlemlere üstün kılınan Elyesa -aleyhisselâm-; İlâhî rahmete gark edilen sâlih peygamber Hazret-i Zülkifl aleyhisselâm-; Hikmetli nasîhatleriyle destanlaşan, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Hazret-i Lokman Hakim aleyhisselâm-; Testere ile ikiye bölünürken dahî “âh” demeden, tevekkül ve teslîmiyetini muhâfaza eden mazlum peygamber Hazret-i Zekeriya aleyhisselâm-; Babası Zekeriya -aleyhisselâm- gibi Rabbine şehît olarak kavuşan Hazret-i Yahya aleyhisselâm- Fârik vasfı nefis tezkiyesi olan, ilticâ ve tazarrûsu ile hastalara şifâ veren, ölüleri dirilten, semâvî Hazret-i İsa aleyhisselâm Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya gitmesi ile başlayan İsrâ ve Mi‘rac mûcizesini yaşayan ve en büyük mucize Kuran’ı Kerim ile müjdelenen Hazret-i Muhammed aleyhisselâm.

İnsanların dünya ve âhiretlerini kazanmaları için kendilerine mûcizeler bahşeden Allah’ın emrettiği yolu göstermiş peygamberlerdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/kuranda-adi-gecen-peygamberler-ve-mucizeleri.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe