Kısaca Kitaplara İman Nedir?

Kısaca Kitaplara İman Nedir?

Kısaca kitaplara iman nedir?

Allah -celle celâlühü- emirlerini, yasaklarını, mükâfatlarını, azaplarını bildirmek için Cebrail -aleyhisselâm- vasıtası ile peygamberlerine kitaplar vermiştir. Bunlardan 4 tanesi kitap, 100 tanesi de sahifedir. Kur’ân-ı Kerîm hâriç, bazıları yeryüzünden tamamen kaybolmuş, bazılarının da asılları bozulmuştur. Her müslümanın bu kitap ve sahifelerin Allah’tan geldiği şekline inanması farzdır. Kur’ân-ı Kerîm’in ise, şu zamana kadar bir harfi bile değişmemiş, kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir. Allah -celle celâlühü- Kur’ân-ı Kerîm’inde şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz o Kur’ân’ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.” (el-Hicr, 9) Kur’ân-ı Kerîm’in bir harfini bile inkâr eden, îmanını kaybetmiş olur.

SAHİFELER

Âdem -aleyhisselâm-’a; 10 sahife Şit -aleyhisselâm-’a; 50 sahife İdris -aleyhisselâm-’a; 30 sahife İbrahim -aleyhisselâm-’a; 10 sahife

4 BÜYÜK KİTAP

Tevrat: Musa -aleyhisselam-Zebur: Dâvud -aleyhisselam-İncil: Îsa -aleyhisselam-Kur’ân-ı Kerîm: Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e indirilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm, son peygamber olan bizim peygamberimiz Hz. Muham- med Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile kıyamete kadar gelecek bütün insanla- ra gönderilmiş, İslâm Dini’nin mukaddes kitabıdır. Kur’ân-ı Kerîm, gönderilen kitapların sonuncusudur. Kur’ân-ı Kerim, M. 610 yılında Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sel- lem- 40 yaşında iken Hira mağarasında “İkra: Oku!(el-Alak, 1) âyeti ile inme- ye başlamış, yaklaşık 23 yılda peyderpey tamamlanmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in cümlelerine “âyet,” en az üç âyetten oluşan 114 bölümünden her birine de “sûre” denir. Kur’ân-ı Kerim 114 sûre, 6666 âyettir. Kur’ân-ı Kerim azar azar indikçe vahiy kâtipleri tarafından yazılır, sahâbeyi kiram tarafından da hemen ezberlenirdi. Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ve- fatından sonra Hz. Ebubekir -radıyallâhu anh- tarafından kitap hâline getirilmiş, Hz. Osman -radıyallâhu anh- tarafından da çoğaltılıp, dağıtılmıştır.  

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/kisaca-kitaplara-iman-nedir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe