İlahi Kitap Kavramı Nedir, Ne Anlama Gelir?

İlahi Kitap Kavramı Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kitap nedir? İlahi kitap kavramı nedir, ne anlama gelir? Ehl-i kitap kimler için kullanılmaktadır? İlahi kitaplar nelerdir, hangi peygamberlere gönderilmiştir?

Kitap, sözlükte yazmak ve yazılı belge anlamına gelir. Terim olarak da, Allah Teâlâ’nın kullarına yol göstermek ve onları aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği sözleri ve mesajı kapsayan yazılı belgeye denir. Çoğulu “kütüb”tür.

EHL-İ KİTAP KİMLER İÇİN KULLANILMAKTADIR?

Hıristiyan ve Yahudilere ilahi kitap olarak İncil ve Tevrat verildiğinden, onlara kitap sahipleri anlamında “ehl-i kitap” denmiştir. İlahi kitaplara indirilmeleri sebebiyle “kütüb-i münzele” veya yüce olmalarını ifâde bakımından “semavi kitaplar” da denilir.

İlahi kitaplar konusu Allah’ın kelam sıfatı ile ilgilidir. Bu sıfatın tezahürleridir. Kitap Allah’ın peygamberlerine vahiy yoluyla bildirdiği mesajının ortaya çıkmış şeklidir. Peygambere indirilen kitaplara ilahi kitap denmesinin sebebi, bu kitapların Allah tarafından gönderilmiş olması, söz ve içerik olarak onlarda beşerin hiçbir katkısının bulunmamasıdır.

İLAHİ KİTAPLAR NELERDİR, HANGİ PEYGAMBERLERE GÖNDERİLMİŞTİR?

Bizler bugün Kur’an’dan önceki kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah’tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü ilahi kitaplara inanmadıkça, kişinin imanı gerçekleşmez. Hz. İbrahim’in (a.s.)sahifeleri gibi ilahi kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş, günümüze hiçbir kısmı ulaşmamıştır. Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davut’a Zebur ve Hz. İsa’ya (a.s.) verilen İncil ise zamanla değişikliğe ve bozulmaya maruz kalmıştır. Allah’ın vahyettiği şekilde orijinalliğini korumuş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar da bu özelliğini sürdürecek olan yegâne kitaptır.

“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız.”[1] ayetiyle Allah, insanlara Kur’an’ın ilahi koruma altında bulunduğunu ve kıyamete kadar değişikliğe uğramadan kalacağını bildirmektedir. Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki kitaplardaki bazı hükümleri tasdik ederek aynen devam ettirmiş, bazı hükümleri de ortadan kaldırarak yerine yeni hükümler getirmiştir.[2] Buna göre ehl-i kitabın, mü’min diye nitelendirilebilmesi ve kurtuluşa erişmesi için Peygamberimiz’e iman etmesi ve Kur’an hükümlerini gönülden benimsemesi gerekmektedir.

[1] Hicr sûresi, 9 . ayet

[2] Bkz. Ali İmran sûresi, 3l ; Nisa sûresi, 47; Maide sûresi, l5; En’am sûresi, l53; A’raf sûresi, 3. ayetler

Kaynak: İslam Akaidi, Erkam Yayınları

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/ilahi-kitap-kavrami-nedir-ne-anlama-gelir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe