Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri’nden Kıymetli Bir Nasihat

Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri’nden Kıymetli Bir Nasihat

Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri’nden infak ve sadakada bulunan Müslümanlara kıymetli bir nasihat…

Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurur:

“Veren, alana teşekkür edâsı içinde olmalıdır. Çünkü alanın nasîbi, dünyevî ihtiyacın giderilmesidir. Verenin nasîbi ise uhrevî ve sonsuz lütuflar ile Cenâb-ı Hakk’ın rızâsıdır. Böyle olunca; veren, alandan daha kârlı durumdadır. Onun için de muhatabına teşekkür etmelidir.”

Merhum pederim Musa Efendi -rahmetullâhi aleyh-; birine herhangi bir ikramda bulunacağı zaman, büyük bir nezâket ve titizlik gösterirdi. Verilecek meblâğı bir zarfa koyar, üzerine de;

“Muhterem, filân efendi… Hediyemizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.” şeklinde, son derece zarif ifadeler nakşederek takdim ederdi.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Kasım, Sayı: 201

İslam ve İhsan

En Faziletli Sadaka Hangisidir?