Mülkün Sahibi Kimdir?

Mülkün Sahibi Kimdir?

Mü’min gönüller, kendisinden malca daha aşağıda olanların kendi malına ilâhî bir hükümle, yani mülkün sahibinin tâlimâtı çerçevesinde «bir hak» ile ortak olduğunun idrâki içinde olmalıdır. Hiçbir emânetçi, elindeki emânetin gerçek sahibinin onu değerlendirme noktasındaki tâlimâtına karşı; «Bunlar benim, hepsini ben kazandım; ister veririm ister vermem!» diyemez. Eğer demeye cür’et ederse Kārun’da olduğu gibi Allah onu hazineleriyle beraber yerin dibine geçirir.

Mülkün sahibi Allah; kötü emanetçiyi, yani niyeti bozup da malın sahibinin kendisi olduğunu zanneden bedbahtı sevmez. Onu cezalandırır. Ona gerçeği er-geç öğretir. Yaşarken öğrenemeyenler, kabirlerinde idrâk ederler ki meğer hakikatte bir iğnenin bile sahibi değillermiş! İşte mezarlıklar… Nice trilyonerler orada eli-avucu bomboş yatıyor. Yanında dünyadan sadece bir kefen var. O da çürüyüp gitmiş vaziyette. Sahiplik iddiâ ettiği hiçbir şey artık elinde değil. Şunu unutmamak lâzım ki, toprağın sînesine ancak müsbet veya menfî amellerimizle gömüleceğiz.

Orada o kabirlerde sadece mülkü, onun gerçek sahibinin tâlimat-nâmesine göre değerlendirenlerin eli-avucu dolu. Onlara mülk sahibi, orada da ihsân etmekte.

Velhâsıl iyice idrâk etmeliyiz ki; kul, Cenâb-ı Hakk’ın mülkünde sadece bir emanetçidir.

KUL SADECE BİR EMÂNETÇİ

Eğer kul, emâneti kullanırken hakikî sahibin rızâsına uygun davranmazsa hırsız ve ahlâksız hükmünde olur ve âhiret hesabı, ebedî ceza ile neticelenir.

Maalesef bu gerçekten, yani sadece bir emânetçi olduğundan habersiz olan insanlık; geçtiğimiz asırlarda mülkün gerçek sahibinin fert mi toplum mu olduğu münakaşaları içinde nice ömürler, nefesler ve canlar tükenmiştir.

KOMÜNİST VE KAPİTALİSTLER

«Mülkün sahibi toplumdur.» diyen komünist, sosyalist ideolojiler; zulümler ve ahlâksızlıklar içinde iflâs ederek yavaş yavaş insanlık sahnesinden çekilirken; «Mülkün sahibi ferttir.» diyen kapitalizm ve liberalizm de; «Altta kalanın canı çıksın!» acımasızlığının adresi olarak insânî ve içtimâî, hattâ son zamanlarda iktisâdî krizler içerisinde bocalamaktadır.

Hâlbuki; insanlığa selâmeti, huzuru getiren güzel dînimiz, insanın madde karşısındaki durumunu en güzel şekilde ortaya koymuştur. Demiştir ki:

Mülkün gerçek sahibi Cenâb-ı Hak’tır.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2009 Ay: Mayıs Sayı: 51

İslam ve İhsan

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/mulkun-sahibi-kimdir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe