“Allah ve Melekleri Peygamber’e Salat Ederler” Ayeti

“Allah ve Melekleri Peygamber’e Salat Ederler” Ayeti

“Allah ve melekleri Peygamber’e salat ederler veyahut salavât getirirler” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Ahzab suresinin 56. ayetinde şöyle buyrulur:

“Allah ve melekleri Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona çokça salât ve selâm getirin.” (Ahzâb sûresi, 56)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şânını yücelten âyet-i kerîmelerden biri de budur. Hem Allah’ın hem de meleklerin Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz’e salavât getirmeleri, onun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allah’ın, Peygamber-i Zîşân’a salavât getirmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesidir. Meleklerin Resûlullah’a (s.a.s.) salavât getirmesi de aynı şekilde onun kadir ve kıymetini anıp, yüce mertebelere erişmesi için Allah’a niyazda bulunmaları demektir.

Allah Teâlâ bu âyet-i kerîmede, kendisinin ve meleklerin Resûl-i Ekrem’ine (s.a.s.) salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra, kullarına hitaben, ona bizim gibi siz de salât-ü selâm getirin, saygıların en yücesiyle onu yâdedin, buyurmaktadır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

“ALLAH VE MELEKLERİ PEYGAMBERE SALAT EDERLER” NE DEMEK? (AHZAB SURESİ 56. AYET)