Ahirete Hazırlık ile İlgili Ayetler

Ahirete Hazırlık ile İlgili Ayetler

Kur’an ahirete hazırlık için neler söylüyor? Ahiret hazırlığı ile ilgili ayetler.

Kur’an-ı Kerim’de geçen ahirete hazırlık ile ilgili ayetler…

AHİRETE HAZIRLIK HAKKINDA AYETLER

Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız, mükâfatını Allah’ın yanında bulacaksınız. Çünkü Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. (Bakara suresi, 110. ayet)

***

Ey iman edenler! Rukû edin, secde edin, Rabbinize daha başka kulluk vazîfelerinizi yerine getirin ve hayırlı ameller yapın ki kurtuluşa eresiniz. (Hac suresi, 77. ayet)

***

Şüphe yok ki ölüleri diriltecek olan biziz. İnsanların yapıp önceden gönderdikleri amelleri de, geride bıraktıkları eserlerini de biz yazıyoruz. Esâsen biz, olmuş olacak her şeyi apaçık bir kitapta tek tek sayıp kaydetmiş bulunuyoruz. (Yasin suresi, 12. ayet)

***

Sonra kâfirlere şöyle seslenilir: “Ey inkârcı suçlular! Bugün mü’minlerden ayrılıp şöyle bir kenara çekilin bakalım!” (Yasin suresi, 59. ayet)

***

Ey iman edenler! Allah’a gönülden saygı besleyip O’na karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah’a gönülden saygı besleyip O’na karşı gelmekten sakının; çünkü Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. (Haşr suresi, 18. ayet)

***

O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir. (Kıyamet suresi, 13. ayet)

İslam ve İhsan

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DÜNYA VE AHİRET HAYATINA BAKIŞI