“Allah’tan Kulları İçinde Ancak İlim Sahibi Olanlar Korkar” Ayeti

"Allah'tan Kulları İçinde Ancak İlim Sahibi Olanlar Korkar" Ayeti

“Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da, Allah’tan korkanlar şöyle bildirilir:

“Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar.” (Fâtır sûresi, 28)

İlim sahibi olan kimseler Cenâb-ı Hakk’ı nasıl bilip tanımak gerekirse öylece bilirler. Böyle olanlar gönüllerinde ve kalplerinde Allah saygısını ve sevgisini sürekli hissederler. Çünkü bir şey hakkında saygı ve sevgi, onun hakkındaki bilgi ve o bilginin derecesiyle uyumlu olur. Bir mü’minin Allah hakkındaki ilmi ne kadar ileri derecede ve mükemmel olursa, Allah’a karşı saygısı da o kadar ileri ve mükemmel olur. Dolayısıyla bu seviyede bulunanlar peygamberin uyarmasından hakkıyla yararlanır, maddî ve manevî kirlerden kendilerini temizler ve kötülüklerin her çeşidinden korunurlar.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve en ileri takvâ sahibi olanınızım” (Buhârî, Nikâh 1; Müslim, Sıyâm 74) buyurur. Allah’tan korkan âlimlerin saygısı, korkusu ve sevgisi ne kadar yüksek olursa, ümidi de o oranda çok olur. Dolayısıyla, Allah’ın en çok değer verdiği kimseler de âlimler olmaktadır. Onlar sadece ilmin nazarî yanı ile değil, amelî ciheti ile de öndedirler. Bu sebeple “İlim rütbesi bütün rütbelerin üstündedir.” Çünkü bilenler o bilgiyi hayatlarına uygularlar; başkalarının uygulamasına vesile olurlar ve böylece büyük hayır ve sevap kazanırlar.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

“NEREDE OLURSAN OL ALLAHTAN KORK” HADİSİ