Ahiret İnancının Faydaları

Ahiret İnancının Faydaları

Ahiret inancının faydaları nelerdir? Ahiret inancının faydaları kısaca…

Âhirete iman, ebedi­yet isteği olan ve ebedî saâdet isteyen insana tatmin duygusu verir, onun huzurlu, mutlu ve kendisiyle barışık olmasını sağlar. Çünkü insanın ruhu ebediliği istediğinden yok olma duygusu onun hayatını acılaştırıp tahrip ediyor. Oysaki âhirete inanan insanın dünyasında ölüm bir yok oluş değil yeni bir başlangıçtır.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Allah’a ve âhiret gününe iman edip sâlih amel işleyen kimselerin Rabbleri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, onlar mahzûn da olmazlar.” (Bakara, 62) Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz.” ( Tirmizî, Kıyamet, 1/2417)

ÂHİRET İNANCININ FAYDALARI

Âhiretin varlığına inanmak, ölüm korkusunun insan psiko­lojisi üzerindeki tahrip edici tesirine mâni olur. Sıkıntılardan kurtulup ebedî huzûra ulaşma, Allah’ın rızâsını elde etme ideali insanda yaşa­ma sevincine yol açar, dünyanın ıstırap­larına karşı tahammül gücü verir. Geçi­ci dünya arzuları aslında insan ruhunu tatmin etmediğinden din ona en yük­sek ve ulvî zevkler, manevî hazlar ka­zandırır.

MESULİYET ŞUURU

Dünya hayatının huzur ve saâdet içerisinde bereketli bir şekilde yaşanması, ancak âhirete imanla mümkündür. Zira âhiret inancı, mesuliyet şuurunu pekiştirir, vazifeye bağlılık şuurunu yerleştirir, hak ve hukuka saygılı olmayı temin eder. Bu sûretle gayet sağlam bir ahlâk anlayışına, çok mükemmel bir nizam kavramına ve pek ulvî bir hakşinaslığa vesile olur. Her gün kıldığı namazlarda en az kırk defa “Yâ Rabbî! Hesap gününün mutlak hâkimi sensin, yarın huzûruna çıkıp bütün söz, hâl ve hareketlerimin hesabını sana vereceğim” diyen ve buna kalpten inanan bir kişide yüksek bir ahlâk ve yüce bir hukûk anlayışının bulunacağı muhakkaktır. “İyilik çürümez, kötülük unutulmaz, hesap soracak olan zât hiçbir zaman ölmez.” diye inanan kişinin bu îtikâdı mutlaka ona tesir eder. Peygamber Efendimizin:

“Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz.” ( Tirmizî, Kıyamet, 1/2417) hadisini bilen bir mü’min mutlaka hesabına kitabına dikkat eder.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/ahiret-inancinin-faydalari.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe