Zekatın Mal İle İlgili Şartları Nelerdir?

Zekatın Mal İle İlgili Şartları Nelerdir?

Kur’an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmiş, Hz. Peygamber de hadislerinde hangi malların ne şartlar içinde zekâta tâbi olacaklarını belirtmiş, zekât memurlarına vermiş olduğu tâlimatlarda bu mallardan nasıl ve ne şekilde zekât tahsil edileceğini öğretmiştir. 

Zekâtla ilgili olarak daha sonraki dönemde oluşan fıkıh doktrini Hz. Peygamber ve sahâbe dönemindeki bu uygulama örnekleri etrafında gelişmiştir. Bunun sonucu olarak, bir malın zekâta tâbi olabilmesi için “tam mülk olma“, “artıcı özelliğe sahip olma“, “nisaba ulaşmış olma“, “tabii ihtiyaçlardan fazla olma“, “üzerinden bir yıl geçmiş olma” gibi şartların arandığı görülür. Anca bu şartların gerekliliğinin Kur’an’da veya Hz. Peygamber tarafından açıkça zikredilmediğini, fakihlerin ilk dönemlerdeki zekât tahsil örnek ve usullerinden bu sonucu çıkardıklarını burada belirtmek gerekir. Zekât konusundaki klasik fıkıh doktrini bu metotla ve böyle bir süreçte oluşmuştur.

İslâm hukukçularının “mal” kavramıyla ilgili görüşleri, İslâm toplumunun ekonomik gelişim seyriyle âdeta paralellik arzeder. Hanefîler’e göre mal, insanın mâlik olduğu ve kendisinden âdete uygun olarak yararlandığı her şeydir. Fakihlerin çoğunluğu menfaatleri “mal” kabul ederken Hanefîler karşı görüştedir. Ancak zekât hukuku bakımından Hanefîler’in görüşü daha ağırlıklı görünmektedir.

ZEKAT VERMEK İÇİN TAM MÜLKİYET ŞARTI

NEMÂ NEDİR?

ZEKAT VERMEK İÇİN İHTİYAÇ FAZLASI OLMA ŞARTI

NİSAB NEDİR?

ZEKÂTA TÂBİ MALLARIN YILLANMIŞ OLMASI ŞARTI

ZEKATTA BORÇ OLMAMA ŞARTI

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/zekatin-mal-ile-ilgili-sartlari-nelerdir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe