Zekât Vermeyenlerin Akîbeti

Zekât Vermeyenlerin Akîbeti

Ebû Hureyre -radıyallahu anh- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Sâhibi tarafından zekât hakkı verilmeyen deve, kıyâmet gününde besili güçlü kuvvetli olduğu halde sâhibi yanına gelerek ona musallat olup ayakları ile sahibini çiğneyecek. Zekâtı verilmeyen davar da gayet semiz ve kuvvetli olarak sâhibine gelerek tırnakları ile onu çiğner, boynuzları ile de vurur.”

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- devamla buyurdu ki: Bu hayvanların haklarından birisi de su başında sütlerinin sağılması fakir ve ebnâ-yı sebîle yani yolculara tasadduk edilmesidir. Bu da bir haktır. “Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- yine devamla buyurdu ki:

ZEKATINI VERMEYEN ZENGİNLER

“Sakın sizden hiç biriniz kıyâmet gününde omuzunda zekâtını vermediği koyunu yüklenip avaz avaz bağırarak ve: “Ya Muhammed!” diye istimdâd ederek bana gelmesin! Ben ona “Hükm-i ilâhîden senin için bir zerresini tahfîfe mâlik ve muktedir değilim.” diye cevap veririm. Yine sizden hiç birinizin omuzunda zekâtını vermediği devesi yüklü bağıra bağıra ve “Yâ Muhammed!” diye istimdâd ederek bana gelmesin. Ben buna da “Hükm-i ilâhîden bir zerresini senin için tahfîfe me’zûn değilim, sana dünyada hükm-i ilâhîyi tebliğ ettim.” diye cevap veririm.” buyurmuştur. (Buhârî)

Binaenaleyh zekâtını vermeyen zenginler kıyâ­met gününde şefâat-i nebeviyeye ilticâ ettiklerinde buyuracaktır ki:

“Ben size hükm-i ilâhîyi tebliğ ettim. Şimdi sizin azabınızı tahfîfe me’zûn değilim…”

Yine Ebû Hureyre -radıyallahu anh- rivâyetle -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Kim ki Allah -azze ve celle- kendisine mal verir de o malın zekâtını vermezse kıyâmet gününde zekâtı verilmeyen mal sahibi için gayetle semnak yani zehirli erkek bir yılan sûretine konulur. Bunun iki gözü üstünde vahşet nişanesi olarak korkunç iki nokta vardır. Bu azgın yılan, sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzıyle sahibinin çenesinin iki tarafından yakalar. Sonra, ben senin dünyada çok sevdiğin malınım. Ben senin hazînenim, der. İşte zekâtını vermeyenler mahşerde böyle tâzîb olunur.”

ZEKATI VERMEYENLERİ AHİRETTE NE BEKLİYOR?

Yine Ebû Hureyre -radıyallahu anh- der ki: Bundan sonra Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem, şu âyet-i celîleyi okudu:

Allah’ın kendi fazlından ih­sân buyurduğu emvalde cimrilik edenler, düşkünlere muâ­venetten kaçan bahiller, kendileri için hayır zannetmesinler. Belki o buhl onlar için şerdir. Zîra lâyık olan mahallere sarf etmekten esirgediği malı başına belâ olacaktır. Yarın mahşerde kıyâmet gününde malları lâle (toka) olarak boyunlarına takılır. Halbuki göklerin ve yerin mirâsı, Cenâb-ı Allah’ındır. Ve Allah teâlâ sizin amellerinizi bilir.” (Âl-i İmrân Sûresi / 180)

Keza: “Kim cimrilik ederse ancak ken­di nefsine cimrilik etmiş olur.” (Muhammed Sûresi, 38)  buyurulmuştur.

Esmâ bint-i Ebî Bekir -radıyallahu anhâ-’dan Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu dediği rivâyet edilmiştir:

“Ey Esmâ! kesenin ağzını boğma! Allah da sana nasîbi imsâk eder.” Bir rivâyette: “Malını sa­yıp zabtetme Allah da sana nîmet­lerini sayıp esirger.” Bir rivâyette: “Sakın çömlekte para saklama. Sonra Allah da sana senden imsâk eder. Ey Esmâ gücün yettiği kadar az olsa da sadaka ver.” buyurmuştur. Zîra saklamak tûl-i emel ve buhl alâmetidir.

Kaynak: M. Sâmi Ramazanoğlu, Musahabe-3, Altınoluk Dergisi, 364. Sayı, Haziran 2016

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/zekat-vermeyenlerin-akibeti.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe