Zekat Ne Zaman Farz Kılınmıştır?

Zekat Ne Zaman Farz Kılınmıştır?

İslam’a göre zekat ne zaman farz kılınmıştır? Zekatın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?

Zekât hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Zekât, Kur’an-ı Kerim’de pek çok âyette namaz ile birlikte zikredilmiş. (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nûr, 24/56); Hz. Peygamber de zekâtın İslam’ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir. (Buhârî, Zekât, 1)

ZEKATLA İLGİLİ AYETLER

Kur’an ve hadislerde namaz ile zekâtın ardı ardına zikredilmesi, toplumların ruhî olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur’an-ı Kerim, iyiliğe erişmenin ve muttakî bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekât vermek olduğunu ifade eder. (Bakara, 2/177) Aynı zamanda zekât kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir. (Mü’minûn, 23/1, 4) Bütün bunlara ilaveten zekât vermek, Allah’ın rahmetini celbeden hususlardandır. (A’râf, 7/156) Kısaca zekât, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir. (Tevbe, 9/103) Âyet ve hadislerde sıklıkla emredilen zekâtı vermemek müşriklerin vasfı olarak görülmüş ve Kur’an’da bu durum yerilmiştir. (Fussilet, 41/6-7)

ZEKATIN FAYDALARI

Zekâtın topluma dönük pek çok yararı da vardır. Mesela zekât, maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar, zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır; aralarında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Bu yönüyle zekât toplumsal kenetlenmeyi artırır. Ayrıca toplumları bencillik ve kin gibi ahlaki hastalıklardan arındırır. Zekâtın verileceği yerlerin toplumun her katmanındaki insanları kapsaması sosyal dayanışmanın da garantisidir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/zekat-ne-zaman-farz-kilinmistir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe