Visal Orucu Nedir, Nasıl Tutulur?

Visal Orucu Nedir, Nasıl Tutulur?

Visal orucu nedir, nasıl tutulur? Visal orucu tutmanın hükmü…

Yiyip içmeksizin iki veya daha fazla günün oruçlarını birbirine eklemenin hükmü…

VİSAL ORUCU NEDİR?

Visal orucu veya savm-ı visal (iftarsız oruç) iftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruçtur.

Allah Resûlü çok zaman aç olarak oruca başlardı. Bâzı zamanlar savm-ı visâl (iftarsız oruç) tutardı. Sahâbe de böyle yapmak isteyince:

“–Siz güç yetiremezsiniz!” buyururdu. (Buhârî, Savm, 48)

İbn-i Abbas’ın (r.a.) rivâyetine göre, Resûlullah, peş peşe birkaç gece aç sabahlar, hâne halkı da çoğu zaman akşamları yiyecek bir şey bulamazlardı. Zaten ekmekleri de ekseriyetle arpa ekmeği idi. (İbn-i Sa’d, I, 400)

Enes bin Mâlik’in (r.a.) bildirdiğine göre, Fâtıma vâlidemiz, Peygamberimize pişirdiği ekmekten bir parça getirmiş ve Allah Resûlü:

“–Bu nedir?” diye sorduğunda:

“–Pişirdiğim çörektir. Size getirmeden canım çekmedi.” demişti.

Fahr-i Âlem:

“–Üç gündür babanın ağzına giren ilk lokma bu olacak!” buyurdu. (İbn-i Sa’d, I, 400; Heysemî, X, 312)

Yine pek çok rivâyetten öğrendiğimize göre, Allah Resûlü’nün açlıktan beline taş bağladığı olurdu. (Buhârî, Megâzî, 29; Rikâk, 17; Tirmizî, Zühd, 39/2371; İbn-i Sa’d, I, 400)

VİSAL ORUCU HARAM MIDIR?

Hazret-i Ayşe ve Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz iftar etmeden orucu birbirine eklemeyi yasakladı. (Buhârî, Savm 48, 49; Müslim, Siyam 59. Aynca bk. Ebû Dâvûd, Savm 24)

İbni Ömer (r.a.) şöyle dedi:

Resûlullah iftar etmeden bir günün orucunu öbür günün orucuna eklemeyi yasaklamıştı. Ashâb-ı Kiram:

“– Yâ Resûlallah! Fakat sen ekliyorsun? dediler.” Peygamberimiz:

“– Şüphesiz ben sizin gibi değilim. Ben yedirilip içirilmekteyim.” buyurdu. (Buhârî, Savm 48; Müslim, Siyam 56. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 24; Tirmizî, Savm 62)

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/visal-orucu-nedir-nasil-tutulur.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe