Terbiyede İlk Adım

Terbiyede İlk Adım

Evlat yetiştirmek, nesillere sahip çıkmak; bir mü’minin en mühim vazifeleri arasındadır.

Evlât yetiştirme vazifesinin hakkıyla îfâsının en güzel örneğini Peygamberler vermiştir:

İNSAN NEDEN YARATILDI?

Cenâb-ı Hak, insanı Cennet için yarattı. İnsanlığın atası Hazret-i Âdem’i (a.s.) ve beşeriyetin vâlidesi Hazret-i Havva’yı (a.s.) da Cennete yerleştirdi. Fakat şeytanın hilesine düşerek itaatsizliğin vuku bulması üzerine, insanlığın imtihan macerası başladı. İnsanlık, Hazret-i Âdem ve Havva’nın (a.s.) neslinden meydana geldi.

Tefekkür edildiğinde görülür ki; Cenâb-ı Hak, ilk insanı bilhassa bir aile içinde yaratmıştır. Hazret-i Âdem’i (a.s.) halk eden Cenâb-ı Hak; aynı anda yüzlerce, binlerce insan yaratmaya elbette kādirdi. Lâkin insanlığın; nefsi ve şeytanı, hatayı ve tevbeyi bilen Peygamber bir baba ve ona bu konularda refâkat etmiş bir anne eliyle, bir ailede neşv ü nemâ bulmasını takdir etti.

PEYGAMBERLER SİLSİLESİ

Yine tefekkür edildiğinde görülür ki; Cenâb-ı Hak; insanlığa gönderdiği sonraki Peygamberleri de, belli şecereler içerisinde, temiz, asil, nezih aileler ve zürriyetlerden seçti. Hazret-i İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yâkub, oğlu Yûsuf (a.s.)…

Yine o zürriyetten Hazret-i Musa ve Harun (a.s.) kardeşler… Dâvud ve oğlu Süleyman (a.s.)… Zekeriyya ve oğlu Yahya (a.s.)… İmran’ın hanımı ile kızı Meryem, dolayısıyla Hazret-i İsa (a.s.)…

Hazret-i İbrahim’in diğer oğlu İsmail’in zürriyetinden de Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, Muhammed Efendimiz (s.a.v.)…

Efendimiz’den sonra ilim ve irfan meş‘alesini taşıyanlar içinde, bilhassa ehlibeyt hazerâtı…

Diyebiliriz ki; Cenâb-ı Hak; insanlığın terbiye edicileri, beşeriyetin en büyük muallimleri olan Peygamberleri de, önce evleri, aileleri ve nesilleri üzerinde gayret ve muvaffakiyetlerini göstermekle mükellef tutuyor.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Endişesi, Erkam Yayınları

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/terbiyede-ilk-adim.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe