Rahmet İnsanı Nasıl Olur?

Rahmet İnsanı Nasıl Olur?

Rahmet insanı nasıl olur? Rahmet insanının özellikleri.

Rabbimiz, Zât’ını rahmet ile, Fahr-i Kâinat Efendimiz’i de şefkat ve merhamet ile zikrederek; mü’minlere de “rahmet insanı” olmaları tâlimâtını vermektedir.

RAHMET İNSANININ ÖZELLİKLERİ

Rahmet insanı;

Her işini ivazsız ve garazsız, “hasbeten lillâh” yapar. Onun amellerinde ihlâs ve samimiyet olur. Çorak insan değil, diğergâm, cömert ve fedakâr insan olur. Yağmur gibi, girdiği her yere hayat verir. Güneş gibi, en kuytu ve ücrâ köşeleri dahî aydınlatır. Müsterşidi, yani irşad bekleyenleri ihyâ eder.

Fetih sûresinin son âyet-i kerîmesinde Cenâb-ı Hak; Allah Rasûlü’nün beraberindeki ashâb-ı kirâmı, mümtaz vasıflarla tarif eder. İkinci vasıf şudur:

“…(Rasûlullâh’ın beraberindeki mü’minler) birbirlerine karşı çok merhametlidirler…” (el-Fetih, 29)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

RAHMET İNSANININ HUSUSİYETLERİ