“Onlar Harcadıklarında Ne İsraf Ne de Cimrilik Ederler” Ayeti

“Onlar Harcadıklarında Ne İsraf Ne de Cimrilik Ederler” Ayeti

“Onlar verdikleri zaman israf etmezler, cimrilik de etmezler; ikisi ortası bir yol tutarlar” ayetini nasıl anlamalıyız?

Müslümanlar verdikleri zaman orta yolu tutarlar. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

Onlar verdikleri zaman israf etmezler, cimrilik de etmezler; ikisi ortası bir yol tutarlar.” (Furkân sûresi, 67)

İHTİYAÇ FAZLASINI VERİN

Bir ölçü ve itidal dini olan İslâm, eldeki imkânları rastgele saçıp savurmayı da cimrilik edip her şeyi kendi yanında alıkoymayı da hoş görmemektedir. İyilik ederken bile israfa kaçılmamasını, yani kişinin kendisini muhtaç duruma düşürecek derecede infakta bulunmamasını istemektedir. Bir başka âyette belirtildiği gibi (Bakara sûresi, 219) “ihtiyaçtan fazla olan” infak edilecektir.

Eli boynuna bağlıymış gibi cimri olma! Elini büsbütün açıp israfa da kaçma!” (İsrâ sûresi, 29) âyeti de orta yollu davranmanın nasıl olacağını anlatmaktadır.

Bütün mal varlığını Allah yolunda infak eden Hz. Ebûbekir gibi bazı sahâbîlerle ilgili rivayetler, genel değil, çok özel hallerde yapılan ve yapılması uygun olan nâdir örnekleri yansıtmaktadır. Normal zamanlarda takınılacak tavır, cimrilik etmemek ve israfa kaçmamak suretiyle herkesin kendi durumuna göre infakta bulunmasıdır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İSRAF NEDİR? İSRAFIN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİRİZ?