Kurbanlıklara Kötü Muamele Cezasız Kalmayacak

Kurbanlıklara Kötü Muamele Cezasız Kalmayacak

Hayvanlara kasıtlı kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere idari para cezası verilecek.

Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu’nun 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulaması Tebliği’ne göre kurbanlık hayvanlara kasıtlı kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı sıcakta bulunduran ve  fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere, 546 TL para cezası kesilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri, Sağlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu tarafından ülke genelinde il ve ilçelerde komisyonlar oluşturuldu. Resmi Gazete’de de yayımlanan tebliğde şöyle denildi:

“BAKANLIKLARARASI KURBAN HİZMETLERİ KURULU OLUŞTURULDU”

“Şehirleşmenin artması, iletişim ve ulaşım imkanlarının gelişmesi kurban ibadetini bugün daha farklı boyutlara taşımıştır. Kent şartlarında bireysel olarak kurban kesmenin zorluğu vekâletle kurban organizasyonlarına olan ilgiyi artırmıştır. Bu durum hayır hizmetleri için çalışan resmî ve sivil kuruluşlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sebeple ülkemizde kurban ibadetinin dinimizin emrettiği ölçülere, aynı zamanda gerekli sağlık ve çevre şartlarına uyularak gönül rahatlığı içerisinde yerine getirilebilmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır. Kurbanla ilgili iş ve işlemler Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu”nca yürütülmektedir. Kurulun sekreterya görevini Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmaktadır.”

KURBAN REHBERİ HAZIRLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, kurban hizmetlerinin düzenli  yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için “Kurban Rehberi”hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan rehberde, kurban organizasyonu yapan kurumlar ve kurban hizmetlerinde görevlendirilen personelin yanı sıra herkese düşen görevler şöyle sıralandı:

KURBAN İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKENLER  VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

* Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL,

* Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa  kişilere  1.267 TL

* 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1097 TL idari para cezası uygulanır.

* 5199 sayılı Kanunu’nun 12’ncinci maddesinin ikinci fıkrasına göre , kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlarla ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin 752 TL idarî para cezası uygulanır.

* 5 bin 199 sayılı Kanun’un 14(üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

* Yine, 5 bin 199 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

Kurban Bayramı sürecinde hayvan nakilleri sırasında da nakliyecilerin ve üreticilerin, hayvana ızdırap çektirmemek ve oluşabilecek sağlık risklerinin ortaya çıkmasını engellemek için bir takım tedbirler alması gerekiyor.

HAYVAN NAKLİNE RAPOR ŞARTI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre, kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden kişiler, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden veteriner sevk raporu alacak. Hayvan nakillerini gerçekleştirenler kurbanlıkların yaralanmasını önlemek, strese maruz kalmalarını engellemek gibi bir dizi tedbiri alacak. Nakillerde özellikle zemin yüzeyinin kaygan olmamasına ve hayvanların kaçmasını önlemek için yan koruma tertibatı sağlanmasına özen gösterilecek.

Araçlarda dezenfekte edilebilir özellikte çok dik olmayan rampalar bulunacak. Bindirme ve indirme sırasında uygun aydınlatma sağlanacak.

KÖTÜ MUAMELEYE CEZA

Öte yandan hayvanlara kötü muamelede bulunanlar hakkında da idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere 546 lira para cezası verilecek.

Ayrıca hayvanların mekanik araçlarla askıda tutulması gibi kötü muamelenin yanı sıra kafalarından, gözlerinden, kulaklarından, boynuzlarından, kuyruklarından, yünlerinden, derilerinden tutularak kaldırılması ya da sürüklenmesi, gereksiz yere acı verecek biçimde davranılması, sivri uçları olan değnek ya da diğer aletlerin kullanılması, sevk ve idarelerinde bilerek hareketlerinin kısıtlanması tespit edildiğinde ceza uygulanacak.

ONAYLI YERLER DIŞINDA KESİM YAPANLARA 5 BEN LİRA CEZA

Pazar ve toplama merkezlerinde gerektiğinde hayvanların iple bağlanması için donanım bulundurulacak. Hayvanların suya erişimine imkan sağlanacak.

Hayvanların boynuzlarından bağlama yapılmayacak. Bağlanmaları için kullanılan halat, ip ya da diğer benzeri ürünler normal nakliye koşulları sırasında kopmayacak kadar sağlam, gerektiğinde hayvanların yatmalarına, yeme ve içmelerine imkan verecek biçimde, boğulma ya da yaralanma tehlikesini ortadan kaldıracak biçimde ve çabuk serbest bırakılmalarını sağlayacak materyalde seçilecek.

Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere hayvan başına 100 lira idari para cezası verilecek.

Nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere bin lira, kesim öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket edenlere 2 bin lira, Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim yapanlara 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/kurbanliklara-kotu-muamele-cezasiz-kalmayacak.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe